• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Certyfikat jakości ciepła dla RADPEC. Firma spełnia wyśrubowane normy

18 stycznia 2018

RADPEC otrzymał certyfikat redukcji emisji zanieczyszczeń dla całego radomskiego systemu ciepłowniczego. To dokument potwierdzający wpływ produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na środowisko w zakresie emisji substancji szkodliwych do atmosfery – emisji niskiej i emisji ogólnej.

 

Prezes Zborowski z certyfikatem

Prezes Zborowski z certyfikatem

 

Certyfikat przyznawany jest przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków z Krakowa w ramach ogólnopolskiego programu certyfikacji systemów ciepłowniczych.  – Świadczy to o tym, że spełniamy normy, że mamy lepsze kotły niż te standardowe w domkach jednorodzinnych i nie emitujemy gazów cieplarnianych w takich ilościach, jak tamte kotły węglowe. Oprócz tego, że posiadamy bardzo wysokie kominy, jesteśmy wyposażeni w instalacje wychwytujące zanieczyszczenia i instalacje zmniejszające ilość tlenku azotu. A w najbliższej przyszłości będzie jeszcze lepiej, bo będziemy mieli blok kogeneracyjny o jednej z największych sprawności w kraju, który będzie wyposażony w instalacje obniżające tlenki azotu i tlenki siarki. Będą też wysoko sprawne filtry – zapowiada prezes firmy Krzysztof Zborowski.

– Dużą zaletą ciepła systemowego dostarczanego przez RADPEC jest szczególnie niska emisja pyłów zawieszonych i węglowodorów aromatycznych, które są szczególnie szkodliwe w ramach tzw. niskiej emisji – wyjaśnia dr Adolf Instytut Certyfikacji Emisji Budynków z Krakowa. Podkreśla, że aby taki certyfikat otrzymać, należy spełniać szereg kryteriów.

Certyfikat w zakresie niskiej emisji przyznaje ciepłu systemowemu pochodzącemu z RADPEC-u klasę A z opisem „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION). Ciepło systemowe z RADPEC-u charakteryzuje się zdecydowanie mniejszymi wskaźnikami emisji odniesionymi do ciepła w porównaniu z lokalnymi kotłowniami węglowymi. Są one ponad 14 razy mniejsze, jeśli chodzi o szkodliwe pyły zawieszone (TSP) oraz blisko 10 razy mniejsze w przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Budynki zasilane ciepłem dostarczanym przez Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej są neutralne w zakresie niskiej emisji, gdyż w zasadzie nie potrzebują one komina. Zgodnie z procedurą certyfikacji nabywają one prawo do zewnętrznego oznakowania „NO SMOG”.

bdb

Tags

Dodaj komentarz