• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Dwa wydarzenia w Archiwum Państwowym związane z radomskim przemysłem i rodzinnymi pamiątkami

24 listopada 2016

Archiwum Państwowe zaprasza na dwa wydarzenia, które będą miały miejsce w piątek (25 bm.) o godz. 14 w siedzibie placówki przy ul Wernera 7. Pierwsze to wystawa o przemysłowym Radomiu w wieku XX, a drugie – promocja książki „Świadkowie przeszłości”. .

 

241116archiwum

 

 

Wystawa „Przemysłowy Radom. Rozwój przemysłu w Radomiu w XX wieku” ma na celu przybliżenie historii fabryk i zakładów, które miały największy wpływ na rozwój miasta i mieszkańców Radomia minionego wieku.

XX wiek to czas, w którym intensywny rozwój gospodarczy mieszał się z wydarzeniami mającymi negatywny wpływ na funkcjonowanie przemysłu.  Wystawa sięgnęła również wieku XIX, w którym to do Radomia przybyli pierwsi garbarze.

Na ekspozycji będzie można zobaczyć jak powstawały firmy, jakie przeobrażenia przechodziły, jak radziły sobie w zmieniających się warunkach historycznych.

Wystawa obrazuje wielowymiarowość przemysłu poprzez, m.in. pokazanie ludzkiego wymiaru pracy w ogromnych przedsiębiorstwach, a więc w jakich warunkach pracowali zwykli robotnicy, jakie mieli przywileje, a także jakie formy działalności społeczno-kulturalnej zapewniały im zakłady.

Ważnym elementem wystawy są prezentowane reklamy produktów, które tak jak dzisiaj były dźwignią handlu.

Wystawę ubogacają oryginały materiałów archiwalnych pochodzących z różnych zakładów, takie jak legitymacje pracowników Fabryki Broni, a następnie Zakładów Metalowych, katalogi obuwia „Radoskóru”, foldery reklamowe maszyn do szycia i pisania produkowane przez Zakłady Metalowe Łucznik-Predom, a także foldery reklamowe telefonów Radomskiej Wytwórni Telefonów RWT.

Album „Świadkowie przeszłości. Zbiory dokumentów z archiwów domowych mieszkańców Radomia i okolic” powstał jako pokłosie wystawy zorganizowanej w 2015 roku w Archiwum Państwowym w Radomiu pod tytułem „Z rodzinnej szuflady”. Celem wydawnictwa, opartego całkowicie na materiałach i eksponatach dostarczonych przez osoby fizyczne jest uświadomienie znaczenia prywatnych zbiorów dla Narodowego Zasobu Archiwalnego, a szerzej dla polskiej kultury.

– Archiwa rodzinne często całkowicie niedostępne dla osób postronnych zawierają materiały dokumentujące działalność zawodową, społeczną i naukową pojedynczych, ale spokrewnionych i spowinowaconych ze sobą osób – zaznacza Anna Jankowska z radomskiego Archiwum. Jak podkreśla,  archiwa rodzinne odznaczają się, unikalnym aspektem. – Dla ich właścicieli mają przede wszystkim wartość sentymentalną. Sprawia to, iż każdy ich element składowy – fotografię, dokument, czy też list, są oni w stanie wzbogacić opowieścią, wzmacniającą przekaz źródła. To dzięki nim możemy dowiedzieć się, jak wyglądała codzienność naszych antenatów – ich warunki bytowe, wypoczynek, praca – dodaje.

kat

 

 

 

Tags

Dodaj komentarz