• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Jest stanowisko kurii w sprawie ks. Sikorskiego. Bez szerszej informacji i komentarza

11 lipca 2019

Kuria diecezji radomskiej nie będzie szerzej informowała „osób postronnych ani o danych osobowych osób związanych ze sprawą, ani o szczegółach sformułowanych zarzutów, ani też o poszczególnych działaniach”, aż do wyjaśnienia sprawy – informuje w oświadczeniu rzecznik kurii ks. Edward Poniewierski.

 

Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne

 

Przypomnijmy: chodzi o osobę ks. Stanisława Sikorskiego, w latach 80., kapelana radomskiej Solidarności i wikarego w jednej z parafii w Pionkach. Zawiadomienie o tym, że duchowny dopuszczał się molestowania seksualnego nieletnich złożyła w prokuraturze sama kuria, a także Komenda Główna ZHP. Obie otrzymały wcześniej mejle od osób pokrzywdzonych.

Oświadczenie rzecznika ukazało się dzisiaj na oficjalnej stronie diecezji. Oto jego pełna treść: „W ostatnich dniach w środkach społecznego przekazu pojawiły się informacje o korespondencji przesłanej przez Kurię Diecezji Radomskiej do Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Z uwagi na dalsze zainteresowanie medialne tą sprawą informuję, że: W dniu 9 lipca bieżącego roku Kuria Diecezji Radomskiej przekazała do wyżej wymienionej Prokuratury pisemne zawiadomienie o korespondencji e-mailowej, która dotarła kilka dni wcześniej na adres Kurii, zawierającej informację obciążającą jednego z księży Diecezji Radomskiej odpowiedzialnością za przestępstwa na szkodę osób małoletnich, do których miało dojść przed ponad dwudziestu laty.

Równocześnie wszczęto postępowanie przewidziane prawem kanonicznym i podjęte zostały czynności oraz decyzje wynikające z norm wewnątrzkościelnych.

Ponieważ przedmiotem postępowań ma być w pierwszej kolejności ustalenie prawdy w zakresie przedstawionych zarzutów oraz – w zależności od tych ustaleń – ochrona dóbr wszystkich osób pokrzywdzonych, do czasu zakończenia przewidzianych prawem czynności i dokonania ostatecznych ustaleń nie jest możliwe szersze informowanie osób postronnych ani o danych osobowych osób związanych ze sprawą, ani o szczegółach sformułowanych zarzutów, ani też o poszczególnych działaniach podejmowanych w związku z zaistniałą sytuacją. Informacja taka zostanie przedstawiona po wyjaśnieniu sprawy – na podstawie dokonanych ustaleń i rozstrzygnięć podjętych w toku postępowania”.

Tags

Dodaj komentarz