Kontrola giełdy samochodowej

2 października 2007
Kontrole na giełdzie samochodowej w Słomczynie przeprowadzili w minioną niedzielę funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji z Radomia. To działania w ramach akcji „Bezpieczne Miasta”.

Łącznie skontrolowano około 200 podmiotów działających na giełdzie. Ujawniono m.in. towary bez polskich znaków akcyzy i zastrzeżonymi znakami towarowymi. - Nałożono mandaty karne na sprzedawców nieewidencjonujących sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych i właścicieli punktów gastronomicznych za zły stan sanitarny. Ujawniono również towary z zastrzeżonymi znakami towarowymi, a także pirackie nagrania – wyjaśnia rzecznik prasowy KWP Radom Tadeusz Kaczmarek.

Policjanci kontrolowali także samochody. - Wobec dwóch obcokrajowców z Ukrainy i Białorusi handlujących nielegalnie na giełdzie, Straż Graniczna wszczęła postępowanie w celu wydalenia z terytorium Polski. W trakcie działań nałożono mandaty karne na łączną kwotę ponad 50 tys. zł oraz ujawniono wyroby bez akcyzy i z zastrzeżonymi znakami towarowymi na około 27 tys. zł. -  podkreśla T. Kaczmarek.

W działaniach wspólnie z policjantami uczestniczyli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz pracownicy PIP, PIH, Sanepidu, Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Izby Celnej w Warszawie i Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz Lege Artis Service.