• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Miasto zapłaci za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

19 kwietnia 2015

Budżet miasta wesprze finansowo opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Specjalny program dotyczący tego problemu na bieżący rok przyjęła już rada miejska.

010115inka

– Spośród zadań objętych programem, największe pieniądze, prawie 800 tys. zł, przeznaczone są na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Następne w kolejności „finansowej wagi” jest  zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na które gmina rezerwuje 95  tys. zł.  Trzecia pozycja to 40 tys. na opiekę nad wolno żyjącymi kotami,  w tym ich dokarmianie. Miasto będzie także kontynuowało działania m.in. związane z promocją czipowania psów, na które wydać możemy do 10 tys. zł – wymienia Ryszarda Kitowska z biura prasowego magistratu.  Dodaje, że zaproponowane w nowo przyjętym programie rozwiązania stanowią kontynuację tych, które były realizowane w latach ubiegłych. Przypomina też, co – z myślą głównie o bezdomnych zwierzętach – miasto zrobiło w ubiegłym roku:

– 659 bezdomnych zwierząt przebywających w  radomskim schronisku znalazło nowy dom, a 835  zostało odłowionych z ulic przez Straż Miejską; zapewniono  im opiekę w schronisku; 141 dziko żyjących kotów zostało poddanych sterylizacji lub  kastracji.  – Oprócz zabiegów chirurgicznych przeprowadzonych w lecznicach koty zostały zaszczepione, odpchlone oraz odrobaczone i oznakowane. Zwierzęta te były również dokarmiane. – Zadania te realizowały organizacje pozarządowe, które nawiązały kontakty z lokalnymi opiekunami kotów, którym przekazano  w sumie około 280 kg karmy. Karmę odebrało 45 osób, które na co dzień opiekują się bezdomnymi kotami – wyjaśnia Kitowska.

Ponadto 315 zwierzętom poszkodowanym na skutek wypadków komunikacyjnych udzielono pomocy weterynaryjnej i zapewniono opiekę w lecznicy. Zwierzęta do lecznicy dowiezione były przez Straż Miejską w Radomiu,  a w szczególnych przypadkach pomocy udzielono w miejscu  wypadku, w którym poszkodowane były zwierzęta; 325 psów z terenu Radomia zostało bezpłatnie trwale oznakowanych poprzez wszczepienie pod skórę elektronicznego czipa i zarejestrowanych w międzynarodowej bazie danych Safe – Animal.

(kat)

Tags

Dodaj komentarz