• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Miliony złotych z UE trafią do szpitali w Radomiu i regionie

6 marca 2020

Ponad 15,6 mln zł dofinansowania z UE dostaną szpitale z regionu radomskiego. Pieniądze na inwestycje i sprzęt otrzymają lecznice z Radomia i Lipska oraz poradnie specjalistyczne ze Zwolenia. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz przedstawiciele placówek.

  P1240792   - Inwestycje w nowoczesną aparaturę to nowe możliwości na poszerzanie diagnostyki i leczenia wielu chorób, np. kardiologicznych, układu krążenia czy układu oddechowego - podkreśla marszałek Adam Struzik. Na sprzęt, sterylizatornię i przebudowę poradni Kasa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wzbogaci się o ponad 5 mln 34o tys. zł. Dzięki temu placówka zakupi nowoczesny sprzęt dla poradni kardiologicznej, gastroenterologicznej oraz dzieci i młodzieży. Unijne wsparcie pozwoli na dostosowanie szpitalnych pomieszczeń do potrzeb kupowanej aparatury oraz usunięcie barier architektonicznych. - To dobra wiadomość dla osób borykających się z chorobami kardiologicznymi, neurologicznymi, układu pokarmowego, oddechowego, czy chorobami wątroby. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na przebudowę pomieszczeń i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni, w której dezynfekcji poddawane będą narzędzia i sprzęty wykorzystywane w szpitalu - zaznacza dyrektor RSS Marek Pacyna. Zarówno zakup sprzętu, jak i budowa sterylizatorni są dla szpitala bardzo ważne. - Cieszymy się, że marszałek widzi te potrzeby. Zresztą, to już nie pierwsze dofinansowanie jakie otrzymaliśmy. W ten sposób systematycznie możemy poprawiać jakość świadczonych usług – zapewnia wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik. Blok operacyjny, SOR, szybsza diagnoza MSS na Józefowie otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 6 mln 888 tys. zł. - Przeznaczymy je na  doposażenie bloku operacyjnego, SOR-u, oddziałów: chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej i pulmonologicznego. Nowa aparatura trafi też do pracowni endoskopii oraz rentgenodiagnostyki ogólnej - wymienia wiceprezes MSS Krzysztof Zając. Zakupiona za ponad 2 mln 200 tys. aparatura dla szpitala w Lipsku będzie wykorzystywana do diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz chorób układu oddechowego. Trafi ona na oddziały: chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej, rehabilitacji, anestezjologii i intensywnej terapii, bloku operacyjnego, pracowni rentgenodiagnostyki oraz poradni kardiologicznej. SPZ ZOZ w Zwoleniu zyska za ponad 600 tys. zł nowoczesny sprzęt medyczny do pracowni rentgenodiagnostyki, poradni: chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologicznej oraz okulistycznej. Zmodernizowane zostaną również pomieszczenia poradni. Realizacja tej inwestycji to przede wszystkim lepsze warunki leczenia pacjentów, ale też większa skuteczność diagnostyki chorób. Dodatkowo, skróceniu ulegnie czas oczekiwania na wynik badania, co przyśpieszy postawienie diagnozy i ustalenia terapii przez lekarza. bdb, kat    
Tags