• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

MOPS cały czas przyjmuje wnioski o dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną

13 marca 2018

Ponad 6 m 150 tys. zł na rehabilitację zawodową i społeczną otrzymał w tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski na dofinansowanie można składać cały czas.

 

310316mops

 

 

– O pieniądze z PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Na ten cel w tym roku przeznaczono 250 tys. zł. Taka sama kwota trafi do przedsiębiorców, którzy stworzą stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Z kolei na rehabilitację społeczną w 2018 roku przyznano ponad 5,5 mln zł, z czego najwięcej – ponad 3 mln – na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, a ponad 1 mln zł na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych. Mogą to być m.in. wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe czy cewniki – wymienia rzeczniczka MOPS Justyna Piatek.

Osoby niepełnosprawne mogą starać się także o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania. W ramach rehabilitacji społecznej o wsparcie sportu, kultury i turystyki ubiegać mogą się także organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych.

W 2017 roku na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej MOPS rozdysponował blisko 6 mln zł. – Wnioski na te zadania przyjmowane są w trybie ciągłym, z kolei tylko do końca marca o wsparcie w ramach programu „Aktywny Samorząd” mogą ubiegać się niepełnosprawni studenci. To propozycja dla osób ze znacznym lub umiarkowanych stopniem niepełnosprawności. Dofinansowanie dotyczy nauki w semestrze letnim w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub otwarcie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckim – wyjaśnia rzeczniczka. Wnioski na semestr zimowy ośrodek będzie przyjmował we wrześniu i październiku.

Z kolei od 30 kwietnia do 30 sierpnia niepełnosprawni mieszkańcy Radomia będą mogli ubiegać się o pieniądze na likwidację barier ograniczających uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać niepełnosprawni ze znacznym i umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne (z określonymi schorzeniami).

Szczegółowe informacje na temat zasad programu oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl (zakładka „Niepełnosprawni” oraz zakładka „Wzory wniosków”), jak również telefonicznie pod numerem telefonu  48 360 82 88.

Wnioski można pobierać i składać w MOPS w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 134 w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p. 111 (I piętro) w godz. od 7.30 do 15.30.

W 2017 roku w ramach programu „Aktywny Samorząd” MOPS rozdysponował ponad 1 milion złotych, z czego blisko 600 tysięcy złotych na likwidację barier ograniczających uczestniczenie osoby niepełnosprawnej w życiu społecznym i zawodowym i ponad 450 tysięcy złotych na wsparcie niepełnosprawnych studentów.

Szczegółowe informacje na temat zasad programu oraz wzory wniosków są dostępne na stronie www.bip.mops.radom.pl (zakładka „Niepełnosprawni” oraz zakładka „Wzory wniosków”), jak również telefonicznie pod numerem telefonu 48 360 82 88.

Wnioski można pobierać i składać w MOPS w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134 w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p. 111 (I piętro) w godz. od 7.30 do 15.30.

kat

 

Tags

Dodaj komentarz