• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Można jeszcze ubiegać się o darmowe przyłączenie do internetu

2 listopada 2018

Zwolniło się kilkanaście przyłączy do sieci w ramach realizowanego przez miasto projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Od 5 do 16 listopada trwać będzie nabór uzupełniający do grupy „Otrzymanie przyłącza do Internetu” – informuje magistrat.

 

Mock-up With Laptop On Wooden Table

 

Zakwalifikowanie się do uczestnictwa w tym elemencie projektu oznacza możliwość bezpłatnego korzystania z przyłącza do internetu bez otrzymania sprzętu komputerowego. Dla zakwalifikowanych osób miasto zapewni dostęp do internetu poprzez użyczenie terminala abonenckiego (anteny) do odbioru sygnału internetowego. Sprzęt komputerowy, niezbędny do korzystania z internetu, uczestnicy projektu pozyskują we własnym zakresie.

Projekt skierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz korzystających z pomocy społecznej. Preferowane będą rodziny, w których znajdują się dzieci w wieku szkolnym z bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 5 do 16 listopada. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, w: Biurze Obsługi Mieszkańca, pok. 19; Wydziale Teleinformatycznym – sekretariat, pok. 52; Wydziale Teleinformatycznym – Biuro Projektu, pok. 73B.

Wniosek można pobrać również ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

 

Tags

Dodaj komentarz