Nagroda dla biskupa Zimowskiego

15 października 2007

Biskup radomski Zygmunt Zimowski został tegorocznym laureatem nagrody „Mój Radom” przyznawanej dla uczczenia pamięci biskupa Jana Chrapka przez Wyższą Szkołę Biznesu. Wręczenie nagrody odbyło się Podczas inauguracji roku akademickiego uczelni.

Jak podkreśla Marcin Kiliański z WSB kapituła postanowiła nagrodzić bpa Zimowskiego za: „działania i troskę o ład duchowy i społeczny w czasie pięcioletniej posługi w Radomiu”. Według kapituły, bp Zimowski kontynuując pracę rozpoczętą przez biskupów: Edwarda Materskiego i Jana Chrapka buduje duchową siłę mieszkańców diecezji radomskiej i angażuje się w działalność charytatywną i przedsięwzięcia społeczne podejmowane dla dobra diecezji.

Nagrodę "Mój Radom" stanowi statuetka z brązu wykonana wg projektu rzeźbiarza Karola Badyny z ASP w Krakowie.