• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Nie będzie odwołania od wyroku WSA w sprawie radnej PiS. Pastuszka-Chrobotowicz straci pracę?

22 stycznia 2019

Rada miejska nie będzie wnosić do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej na orzeczenie WSA dotyczące uchwały, w której radomscy radni nie zgodzili się na zwolnienie z pracy Katarzyny Pastuszki-Chrobotowicz. WSA uznał, że uchwała jest nieważna, bo została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

 

Pastuszka-Chrobotowicz odbiera akt wyboru na radną

Pastuszka-Chrobotowicz odbiera akt wyboru na radną

 

Radna, która działa dziś w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej w PO (odeszła z klubu i partii w grudniu 2017 roku) jest dyrektorem radomskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. W grudniu 2017 roku odziedziczyła po zmarłym wtedy ojcu akcje spółki Radomskie Hale Mięsne. Tymczasem prawo nie pozwala, by w sytuacji, gdy ma więcej niż 10. proc. udziałów spółce podpisywała w imieniu marszałka województwa decyzje administracyjne. I tę kwestię podnosił dyrektor WUP, gdy zwrócił się do rady miejskiej z prośbą o zgodę na zwolnienie Pastuszki-Chrobotowicz oraz, gdy zaskarżył uchwałę rady do sądu.

Sama radna wtedy przekonywała, że nie miała możliwości zbycia udziałów przed walnym zgromadzeniem spółki zaplanowanym na koniec czerwca 2018 roku, gdyż pierwszeństwo w nabyciu mieli inni wspólnicy. 3 lipca ubiegłego roku radni nie zgodzili się (kilkoro z nich nie głosowało, a kilkoro wyszło z sali podczas głosowania) na zwolnienie z pracy Pastuszki-Chrobotowicz. Rada uznała, że brak jest uzasadnionych podstaw do rozwiązania z Pastuszką-Chrobotowicz stosunku pracy, ponieważ ta nie nabyła świadomie (w formie kupna) udziałów w spółce, a odziedziczyła je po śmierci ojca. Radni opozycji przekonywali, że próba zwolnienia z pracy dyrektorki filii WUP w Radomiu jest zemstą polityczną za to, że Pastuszka-Chrobotowicz odeszła z klubu Platformy Obywatelskiej.

Sąd: Uchwała nieważna. Radna: Nie dowołujcie się

Uchwałę rady miejskiej zaskarżył do WSA Wojewódzki Urząd Pracy. Wyrok w WSA zapadł w końcu listopada 2018 roku.  W jego uzasadnieniu  sąd wyjaśniał, że „bezwzględna odmowa wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy powodem rozwiązania stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu radnego”, jeśli zaś dochodzi do zwolnienia z innych przyczyn, ochrona radnego ma charakter relatywny. „Rada nie wykazała, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z wykonywaniem mandatu radnego” – argumentuje WSA.

Sąd uznał, że Rada Miejska w Radomiu, nie wyrażając zgody na zwolnienie z pracy Pastuszki-Chrobotowicz zastąpiła sąd pracy.”Organ (rada miejska – przyp. autorka) działając w ten sposób naruszył kompetencje sądu pracy i ocenił, czy podana przez pracodawcę przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy była zasadna” – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Skierowanie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego znalazło się w porządku wczorajszej sesji rady miejskiej. Katarzyny Pastuszki-Chrobotowicz nie było na posiedzeniu. Przysłała jednak do przewodniczącej Kingi Bogusz mejla, w którym poprosiła, by radni nie odwoływali się od wyroku WSA. Tak się też stało.

Bożena Dobrzyńska

 

 

Tags

Dodaj komentarz