• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Pierwsza sesja nowej rady miejskiej. Prezydent Witkowski proponuje „pakt współpracy dla Radomia”

19 listopada 2018

Prezydent Radosław Witkowski proponuje radnym „pakt współpracy dla Radomia”, a nowa przewodnicząca rady miejskiej Kinga Bogusz deklaruje współpracę zarówno z prezydentem, jak i wszystkimi radnymi. Dzisiaj odbyła się pierwsza sesja w nowej, ósmej kadencji radomskiego samorządu.

 

 

Przewodnicząca rady Kinga Bogusz

Przewodnicząca rady Kinga Bogusz

 

Obrady, w których uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, otworzył prezydent Radosław Witkowski, a następnie ich przewodnictwo przejął najstarszy radny, 83-letni Mirosław Rejczak. Nowo wybrani radni otrzymali zaświadczenia o wyborze od przewodniczącego miejskiej komisji wyborczej Przemysław Dziwańskiego, a następnie złożyli ślubowanie. Ich nazwiska wyczytywał z kolei najmłodszy, 26-leni radny Mateusz Kuźmiuk. Radosław Witkowski złożył ślubowanie przed radnymi.

Prezydent: Pakt współpracy dla Radomia

Prezydent Radosław Witkowski w swoim wystąpieniu zapewniał, że będzie przekonywał każdego z radnych do współpracy. – Tak wysoka frekwencja w wyborach to jednoznaczny znak, że radomianie pokazali, że chcą uczestniczyć w życiu miasta. A to oznacza, że będą patrzeć, przyglądać się pracy i prezydenta i rady miejskiej. i Tez nie łudzę się, że ocenią tę współpracę dopiero za pięć lat – mówił prezydent. Podkreślał, że ta ocena będzie dokonywana codziennie, a mieszkańcy będą rozliczać z obietnic. Przekonywał, że w radzie, w której większość ma PiS, będzie szukał zgody, a radni będą pracowali „pozbawieni żali i urazów poprzedniej kadencji”. – Wierzę, że każdy z państwa bez względu na przynależność partyjną i poglądy polityczne jest radomskim patriotą – zaznaczył prezydent Witkowski dodając, ze radomianie zasługują na spokój i rozwój miasta. – Nie chcą politycznych wojen i chcą widzieć efekty dobrej współpracy ponad politycznymi podziałami. A gdy patrzę na państwa, jestem przekonany, że wy też tego chcecie – ocenił Radosław Witkowski. Zaprosił już w najbliższych dniach przewodniczącą rady i szefów klubów na pierwsze spotkanie. – Przygotujmy i podpiszmy nasz wspólny pakt współpracy dla Radomia – zaapelował prezydent.

Kinga Bogusz jednomyślnie

Radni w głosowaniu tajnym wybrali przewodniczącego rady. Jedyną kandydatką na tę funkcję była Kinga Bogusz z Prawa i Sprawiedliwości. Przewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej (taką nazwę przyjęli radni wybrani z komitetu wyborczego Radosława Witkowskiego) Marta Michalska-Wilk poinformowała, że ona i jej koledzy dają kandydatce kredyt zaufania. – Będziemy głosować za pani kandydaturą. Liczymy, że będzie pani współpracować z naszym klubem, choć na pewno będziemy się różnić i spierać. Mamy nadzieję, że jako przewodnicząca będzie prowadziła pani dialog. Już teraz pani gratuluję i proszę, by pamiętała pani, że dobro Radomia jest naszym nadrzędnym celem – mówiła jeszcze przed głosowaniem Michalska-Wilk.

W głosowaniu Kinga Bogusz otrzymała 27 głosów (nieobecny na sesji był Artur Standowicz).  – Rozpoczynamy dzisiaj nową kadencję, kadencję, która różni się od poprzednich. Rada miejska większością głosów jest w opozycji do pana prezydenta. Taka była wola mieszkańców. W związku z tym jesteśmy zobligowani do tego, aby wspólnie pracować na rzecz naszego miasta, Radomia. Ze swojej strony deklaruję chęć współpracy zarówno z panem prezydentem, jak i wszystkimi klubami w radzie miejskiej – zapowiedziała Bogusz.

Kto w radzie?

W 28-osobowej radzie 16 mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, 11 Komitet na Rzecz Zmian Radosława Witkowskiego (w radzie jako klub Koalicji Obywatelskiej) i 1 Bezpartyjni Radomianie.

Wśród nowych radnych PiS są debiutanci; to Kinga Bogusz, Karol Gutkowicz, Łukasz Podlewski, Marcin Majewski, Ewa Czerwińska, Mateusz Kuźmiuk (najmłodszy, 26-letni) oraz „weterani”; Jan Rejczak, Dariusz Wójcik, Kazimierz Staszewski, Adam Bocheński, Teresa Skoczek (druga kadencja), Robert Fiszer. Piotr Kotwicki był już radnym przez jedną kadencję. Katarzyna Pstuszka-Chrobotowicz oraz Marcin Kaca także zasiadali w ławach, ale przez trzy lata jako przedstawiciele PO, a w ostatnim roku, po opuszczeniu klubu Platformy założyli, wraz z dwiema innymi osobami, własny. Artur Standowicz zdobył mandat, ale zdecydował, że pozostanie wicewojewodą mazowieckim – prawo nie pozwala na łączenie obu funkcji. Dziś był więc nieobecny, ale wchodzący na jego miejsce Tomasz Gogacz także nie składał ślubowania. On również najpierw musi zrezygnować ze stanowiska dyrektora PG nr 13.

W gronie Koalicji Obywatelskiej są radni poprzedniej kadencji: Magdalena Lasota, Marta Michalska-Wilk, Wioletta Kotkowska, Zbigniew Neska, Wiesław Wędzonka oraz nowicjusze: Robert Chrobotowicz, Robert Utkowski i Katarzyna Kalinowska. W tym zespole znaleźli się również dotychczasowi bliscy współpracownicy Radosława Witkowskiego: Mateusz Tyczyński (dyrektor Kancelarii Prezydenta), Jerzy Zawodnik (wiceprezydent) i Konrad Frysztak (wiceprezydent).

W radzie jest też jeden reprezentant Bezpartyjnych Radomian; to Kazimierz Woźniak.

Bożena Dobrzyńska

Tags

Dodaj komentarz