Poleje się policyjna krew

5 czerwca 2007
W środę na policyjnym parkingu poleje się krew... Spokojnie, to tylko zbiórka krwi wśród policjantów i pracowników cywilnych Policji. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu stanie już o godz. 8:30 na parkingu miedzy KMP Radom a KWP. Chętni, nie tylko pracownicy Policji i policjanci, mogą oddawać krew do godz. 14:00.