Pomoc dla ofiar przestępstw

22 lutego 2007

Bezpłatnych porad prawnych udzielają od dziś prawnicy zatrudnieni w instytucjach wymiaru sprawiedliwości. Tym samym rozpoczyna się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Po poradę do sądu To już piąta edycja akcji. W Radomiu podczas dyżurów zainteresowanych przyjmować będą prokuratorzy, sędziowie, adwokaci i policjanci. Jednak rzeczniczka Prokuratury Okręgowej.

Małgorzata Chrabąszcz przypomina, że akcja jest przeznaczona tylko dla ofiar przestępstw. Będą się one mogły dowiedzieć, jakie uprawnienia im przysługują. – Dlatego nie będziemy udzielać porad w innych sprawach, na przykład cywilnych albo gospodarczych – wyjaśnia.

Dziś osoby pokrzywdzone mogą również zgłaszać się do Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przy ul.11-go Listopada 37/59 .– Policjanci dyżurują  od godziny 9 do 20 – informuje rzecznik radomskiej policji Rafał Jeżak. – Można osobiście porozmawiać z komendantem miejskim Andrzejem Chanieckim.

Informacje o godzinach dyżurów w sądach i prokuraturach znajdują się w poszczególnych instytucjach.