• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Radomskie zabytki z dofinansowaniem od marszałka. Na remonty i renowacje otrzymamy blisko milion złotych

25 czerwca 2019

Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza znalazło się 18 inwestycji z subregionu radomskiego. Kwota wsparcia to blisko milion złotych. Podczas ostatniego posiedzenia sejmiku radni województwa przyznali 6 mln zł na prace remontowe i konserwatorskie.

 

kosciol

Kościół w Odrzywole

 

– Tegoroczny nabór do programu pokazał, że potrzeby w tym zakresie wciąż są ogromne. Beneficjenci we wnioskach ponad czterokrotnie przekroczyli kwotę, którą w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach wpisanych do rejestru zabytków cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Liczby mówią same za siebie. W ciągu miesiąca zgłoszono 172 wnioski na łączną kwotę ponad 26 mln zł. Wśród ubiegających się o dotacje największą grupę stanowiły kościelne osoby prawne oraz samorządy.–  Program ratowania zabytków jest jednym z najstarszych naszych programów wsparcia. Dużą wagę przywiązujemy do dbania o dziedzictwo kulturowe, o skarby naszego regionu. To znaki czasów, które będą służyć nam i kolejnym pokoleniom tylko wtedy, gdy teraz odpowiednio o nie zadbamy – zaznacza wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Ostatecznie komisja konkursowa po ocenie formalnej i merytorycznej zdecydowała o przyznaniu dotacji 83 zabytkom z Mazowsza. Wnioskodawcy mogli zyskać pieniądze na np. badania konserwatorskie i architektoniczne, wykonanie dokumentacji, zabezpieczanie i odnowienie zabytków, modernizacje różnych instalacji czy zakup materiałów budowlanych.

– Prawie milion złotych wsparcia zyskali beneficjenci z subregionu radomskiego na nasze piękne zabytki. Wśród dofinansowanych przedsięwzięć znalazły się remonty kościołów w Krzyżanowicach, Odrzywole czy kilku radomskich świątyniach. Środki z budżetu Mazowsza wesprą rewitalizację radomskiej Rogatki i kamienicy Hoppenów w Rynku – podkreśla radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.

kat

 

Tags

Dodaj komentarz