RSS przestanie być jednoimienny. Wojewoda zgadza się na nowy termin

9 września 2020

Radomski Szpital Specjalistyczny przestanie być jednoimiennym 28 września tak, jak postulowała jego dyrekcja i władze miasta. Na taki termin zgodził się wojewoda mazowiecki. Placówka nowy termin przekształcenia musi jeszcze uzgodnić z NFZ.

   

Jak już pisaliśmy, początkowo wojewoda polecił przekształcenie RSS w szpital ogólny z dniem 15 września. Ale kierownictwo placówki i prezydent twierdzili, że dostali za krotki czas, by ponownie przystosować szpital do poprzednio pełnionej funkcji i poprosili wojewodę o przesunięcie wyznaczonego terminu.

Zapytaliśmy służby wojewody mazowieckiego, jaka będzie odpowiedź Konstantego Radziwiłła. Zespół prasowy wojewody poinformował, że w związku ze wskazaną przez szpital koniecznością czyszczenia oddziałów, w tym fumigacji, likwidacji śluz i przeprowadzenia niezbędnych napraw i remontów, wojewoda wyraził zgodę na proponowany przez szpital termin przekształcenia. "Wojewoda w piśmie do Dyrekcji placówki podkreślił jednocześnie, że możliwość przesunięcia tego terminu, powinna zostać uzgodniona z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ" - czytamy w mailu od rzeczniczki wojewody.

Jednocześnie Radomski Szpital Specjalistyczny od 15 września zobowiązany jest  "do realizowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2" - dodaje rzeczniczka.

bdb

Tags