• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: dachy

W związku z opadami śniegu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli. Tym, którzy nie wywiążą się z obowiązku, grożą m.in. mandaty.

Uszkodzone budynki i połamane drzewa, które przygniotły samochody. Nocna ulewa, która przeszła nad Radomiem i regionem radomskim spowodowała wiele zniszczeń. Do usuwania jej skutków konieczna była pomoc strażaków. W sumie musieli oni interweniować 15 razy.