• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: kuria

Kuria diecezji radomskiej nie będzie szerzej informowała „osób postronnych ani o danych osobowych osób związanych ze sprawą, ani o szczegółach sformułowanych zarzutów, ani też o poszczególnych działaniach”, aż do wyjaśnienia sprawy – informuje w oświadczeniu rzecznik kurii ks. Edward Poniewierski.

Kuria diecezji radomskiej zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa molestowania seksualnego przez księdza Stanisława Sikorskiego, kapłana związanego z Solidarnością, dziś proboszcza jednej z radomskich parafii. Podobne zawiadomienie wpłynęło także do prokuratury z Komendy Głównej ZHP.

Katechetka, która na lekcji religii w piątych klasach PSP nr 34 opowiadała dzieciom o drastycznej aborcji została zwolniona z pracy. Taką decyzję podjął wydział katechetyczny kurii biskupiej.