• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: niszczenie

Nie szanujemy mienia wspólnego. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji odnotował w ubiegłym roku 112 przypadków dewastacji przystanków i infrastruktury przystankowej. Ich naprawa kosztowała blisko 41 tys. zł.

Try osoby podejrzane o uszkodzenie mienia zatrzymali radomscy policjanci. Dwaj nieletni niszczyli klatki schodowe, natomiast starszy mężczyzna przebił opony w zaparkowanym pojeździe.