• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: RIO

– Orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej pokazuje, po czyjej stronie jest prawda. Decyzja radnych Prawa i Sprawiedliwości, by głosować przeciwko nieudzieleniu prezydentowi absolutorium była polityczna – przekonuje szefowa klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w radzie miejskiej. Radni PiS rozważają, czy nie odwołać się do sądu.

Uchwała rady miejskiej w sprawie nieudzielenia prezydentowi Radomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok jest nieważna – orzekło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Uznało ono, że rada miejska w istotny sposób naruszyła przepisy o samorządzie gminnym.

Przyjmowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020 zostało wstrzymane. Potrzebna jest nowa uchwała rady miejskiej w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt BO, ponieważ tę przyjętą przez radnych 21 stycznia uchyliło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

– Rada miejska naruszyła przepisy ustaw o samorządzie gminnym, o finansach publicznych i rachunkowości – twierdzi prezydent Radosław Witkowski i kieruje do Regionalnej Izby Obrachunkowej skargę na niezatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu oraz nieudzielenie absolutorium za 2017 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Radomia na 2018 rok, przyjęta przez radnych w grudniu ubiegłego roku, jest niegodna z budżetem miasta. Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że zapisy uchwalonego 30 stycznia wraz z poprawkami radnych budżetu naruszają art. 229 ustawy o finansach publicznych. Teraz trzeba albo zmienić budżet, albo prognozę.

Regionalna Izba Obrachunkowa wezwała Radę Miejską w Radomiu do usunięcia niezgodności z prawem budżetu miasta uchwalonego 30 stycznia 2018 roku. To przyznanie racji prezydentowi, który ostrzegał, że niewprowadzenie zmian narusza kilka ustaw.

Prezydent Radomia skierował do Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek o uchylenie uchwały budżetowej na 2018 rok w części dotyczącej planu zaniżonych wydatków. To odpowiedź na poprawki złożone i przegłosowane przez radnych PiS, SLD i Klubu Bezpartyjnych.

Budżet Radomia na 2018 rok z podpisem skarbnika miasta trafił dzisiaj do przewodniczącego rady miejskiej, a ten przesłał go do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W dokumencie nie ma programu drogowego zaproponowanego przez prezydenta Witkowskiego.

Radni nie uchwalili budżetu na 2018 rok. Co dalej? Miasto będzie funkcjonowało teraz w oparciu o tzw. prowizorium budżetowe zatwierdzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Prezydent Witkowski: Mamy plan „B”.