• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: ułatwienia

„Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany” – to hasło ogólnopolskich spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców i urzędników o probiznesowych zmianach w prawie gospodarczym. 13 czerwca odbędzie się radomska edycja spotkania. Z przedsiębiorcami na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego spotkają się eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ZUS, PARP,  i PFR.

Inicjatywa Polska rozpoczyna zbiórkę podpisów pod petycją do Prezydenta Miasta Radomia w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla osób, które rozliczają podatek dochodowy w Radomiu oraz ich dzieci.