Reklama

Tag: unijne

O prawie 2 mln zł wzrośnie deficyt budżetowy Radomia, jeśli radni zaakceptują wprowadzenie do planu wydatków i przychodów kilka propozycji prezydenta. Część z nich to te same projekty, na przyjęcie których opozycja nie zgodziła się na nadzwyczajnej sesji.

Ponad 53 mln zł unijnego dofinansowania dostanie Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu na utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego, a także Centrum Prototypowania.

Dzięki unijnym pieniądzom teren nad Stawem Górnym w Pionkach zostanie zagospodarowany. Będzie można tu wypoczywać w drugiej połowie 2018 roku. Decyzją zarządu Mazowsza projekt ten otrzyma ponad 5,3 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

O tym, że Radom dostanie ponad 23 mln zł unijnych pieniędzy na renowację kamienicy Deskurów wiadomo już od jakiegoś czasu. Ba, w kwartale Rwańska, Grodzka, Rynek trwają już prace, które mają przywrócić dawny blask zabytkowi. Ale dopiero dziś w magistracie sformalizowano przyznanie miastu dofinansowania.

Ogromne utrudnienia czekają radomian praktycznie we wszystkich dzielnicach, gdy Wodociągi Miejskie przystąpią do zakrojonego na kilka lat planu modernizacji sieci wodnej i kanalizacyjnej. To trzeci co do wielkości w kraju projekt, który dostał ogromne dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Unijne pieniądze pomogą w wyposażeniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Do placówki trafi ponad 1,5 mln zł, za które zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt diagnostyczny dla oddziału kardiologicznego

Ponad 19,5 mln zł unijnego dofinansowania otrzyma Radom na rewitalizację kamienic Deskurów. Radomski projekt uplasował się na liście wybranych do dofinansowania na trzeciej pozycji wśród ośmiu planowanych do wsparcia.

Podpisano już 1000 umów o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. To blisko 2,4 mld zł na rozwój regionu. Dziś zarząd województwa mazowieckiego podpisał dziesięć symbolicznych, tysięcznych umów na realizację kolejnych inwestycji. Sa wśród nich projekty dla Radomia i Zwolenia.

Zabytkowy spichlerz w Borkowicach zostanie poddany renowacji. Zyska nowy blask dzięki ponad 300 tys. zł z unijnego budżetu. Umowę o dofinansowanie projektu podpisali dziś (piątek, 26 maja) członek zarządu Mazowsza Rafał Rajkowski oraz wicestarosta powiatu przysuskiego Tomasz Matlakiewicz.

Dobra wiadomość dla pacjentów i pracowników Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Trafi tam prawie 9 mln zł unijnego dofinansowania na wdrożenie systemu e-usług. Nowe rozwiązania mają ułatwić pracę personelu medycznego i usprawnić obsługę chorych.