• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

„Trzynastka” dla emerytów. Nie trzeba składać wniosku do ZUS

29 kwietnia 2019

Majowe świadczenia, które otrzymają emeryci i renciści, będą wyższe. Wszystko za sprawą jednorazowego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. trzynastej emerytury, o wypłacie której zdecydował rząd. Radomski Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że przeleje je na konta około 140 tys. osób.

 

ZUS sam wypłaci świadczenie

ZUS sam wypłaci świadczenie

 

– Wysokość jednorazowego świadczenia pieniężnego to 1100 zł brutto, przy czy wartość netto najczęściej wyniesie 888 zł. Inaczej będzie tylko w przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka uprawnionych osób (np. wdowa i osierocone dziecko). Przysługuje wtedy jedno świadczenie pieniężne podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych – wyjaśnia Piotr Olewiński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

Bardzo ważna informacja: przyznanie „13. emerytury” jest automatyczne, nie trzeba więc składać wniosku w tej sprawie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci je razem ze świadczeniem przysługującym za maj. – W szczególnej sytuacji są osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Te przysługujące za maj będą wypłacone w czerwcu, więc jednorazowe świadczenia pieniężne towarzyszące tym świadczeniom także zostaną przekazane w czerwcu – tłumaczy rzecznik.

W przypadku zbiegu prawa do świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy „trzynastkę” wypłaci ZUS.

Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby uprawnione do:

– emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej;

– renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych;

– renty szkoleniowej;

– renty socjalnej;

– renty rodzinnej;

– rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;

– świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych;

– nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

– świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

„Trzynastą emeryturę” otrzymają osoby, które miały ustalone prawo do wymienionych świadczeń na 30 kwietnia 2019 roku i nie było ono zawieszone np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe. ZUS wypłaci je także tym osobom, w sprawie których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające prowadzące do przyznania świadczenia (np. emerytury lub renty), o ile prawo do wypłaty będzie obejmować 30 kwietnia 2019 roku.

kat

 

Tags

Dodaj komentarz