• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Unijne pieniądze pozwolą chronić zimorodki, gąsiorki i bączki nad Pilicą i Drzewiczką

26 października 2016

Między innymi ścieżki turystyczne i podesty umożliwiające zwiedzającym obserwację przyrody nad Pilicą i Drzewiczką powstaną w gminie Warka. Ponad 700 tys. zł pochodzących z UE zostanie przeznaczone na ochronę krajobrazu oraz edukację ekologiczną mieszkańców.

 

 

298664

 

Ochrona siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków występujących na terenie gminy Warka oraz na obszarach NATURA 2000 i Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Pilicy i Drzewiczki” to główny cel projektu realizowanego dzięki funduszom unijnym. – W ramach inwestycji powstaną ścieżki turystyczne, które ograniczą negatywny wpływ ruchu turystycznego na środowisko. Wybudowana zostanie również kładka i dwa podesty umożliwiające zwiedzającym obserwację przyrody. Poza tym teren 9 tys. m kw zostanie obsadzony roślinnością, co przełoży się na poprawę ochrony cennych siedlisk i blisko 30 gatunków ptaków chronionych, m.in. zimorodka, gąsiorka i bączka – wymienia rzeczniczka urzędu marszałkowskiego Marta Milewska.

W ramach projektu planowana jest również kampania edukacyjna z zakresu bioróżnorodności i jej ochrony. W tym celu zamontowane zostaną tablice informacyjno-edukacyjne i wybudowana zostanie wiata edukacyjna. Informacje dostępne będą także m.in. w broszurach i na stronie internetowej.

kat

Fot. www.polskaniezwykla.pl

 

Tags

Dodaj komentarz