Zmarł Aleksander Sawicki. Był pasjonatem historii i zabytków Radomia

27 czerwca 2022

W wieku 92 lat zmarł Aleksander Sawicki – nauczyciel, społecznik, pasjonat historii Radomia. Był inicjatorem m.in. budowy w Radomiu pomnika Jana Kochanowskiego, zagospodarowania grodziska na Piotrówce. O śmierci poinformował na swojej stronie internetowej urząd miejski.

 

Aleksander Sawicki (fot. UM Radom)

 

Aleksander Sawicki od 1970 r. uczył przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlanych. W 1997 r. założył Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia i zorganizował Galerię Dziedzictwa Kulturowego. Zgromadził wiele eksponatów, w tym fotografii, dokumentów, a także produkowanych w Radomiu przedmiotów obrazujących historię miasta. W galerii znajduje się też makieta centrum Radomia. W 2009 r. Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia otrzymał Nagrodę Świętego Kazimierza przyznawaną za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz popularyzację dziedzictwa kulturowego i historii miasta Radomia.

Aleksander Sawicki był inicjatorem budowy w Radomiu pomnika Jana Kochanowskiego, zagospodarowania grodziska na Piotrówce oraz wykonania tablic pamiątkowych wmurowanych m.in. z okazji 600-lecia Unii Wileńsko-Radomskiej oraz 500-lecia uchwalenia konstytucji Nihil novi. Był też autorem wielu książek i innych publikacji poświęconych historii i zabytkom Radomia.

Tags