• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: Foltyn

Miasto otrzyma 4 mln zł dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego na budowę ulicy Marii Fołtyn. Łącznie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa pieniądze dostanie 22 projektów z regionu radomskiego.

Trwają roboty drogowe na ul. Fołtyn. Zostanie przywrócona możliwość zawracania na pętli przy ulicy Holszańskiej, dlatego od środy, 1 września, ulegnie korekcie dotychczasowa trasa objazdu dla autobusów linii 10 na Gołębiowie.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z trwającymi robotami drogowymi, od dzisiaj, 5 lipca zostaną wprowadzone tymczasowe zmiany przystankowe przy ulicy Fołtyn (dotyczy linii 10) oraz w rejonie pętli Sadków / Lotnisko (dotyczy linii 5 i 14).

Od robót rozbiórkowych i ziemnych oraz prac przy kanalizacji deszczowej rozpoczęła się rozbudowa ulicy Fołtyn na Gołębiowie. Przebudowywana będzie także pobliska pętla autobusowa przy ulicy Holszańskiej. Inwestycja prowadzona jest zgodnie z harmonogramem. Zakończy się za około sześć miesięcy – w listopadzie bieżącego roku.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z robotami związanymi z rozbudową ulicy Fołtyn i przebudową pętli przy ulicy Holszańskiej, od dzisiaj, 21 kwietnia będą wprowadzone tymczasowe zmiany lokalizacji przystanków dla linii 10 na Gołębiowie.

Budromost-Starachowice przebuduje ul. Marii Fołtyn na Gołębiowie. Firma zaproponowała 10 mln 174 tys. zł, wygrywając przetarg ogłoszony przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Inwestycja ma usprawnić ruch samochodów, autobusów, pieszych i rowerzystów. Droga zapewnia dojazd do firm działających w tamtejszej strefie przemysłowej.

Pięć ofert wpłynęło w przetargu ogłoszonym przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji na przebudowę ulicy Marii Fołtyn na Gołębiowie oraz pętli autobusowej przy ulicy Holszańskiej.Na najniższą kwotę swoje prace wycenił Budromost-Starachowice.

To inwestycja długo wyczekiwana, zwłaszcza przez radomskich przedsiębiorców, którzy w tym rejonie mają swoje firmy. Ponad kilometrowa ulica Marii Fołtyn przebiega przez tereny przemysłowe na Gołębiowie. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił przetarg na jej kompleksową przebudowę. 

Wystawa poświęcona Marii Fołtyn na stałe zagości w foyer Zespołu Szkół Muzycznych. Znakomita śpiewaczka operowa i popularyzatorka, głównie twórczości Stanisława Moniuszki, uczyniła placówkę w swoim rodzinnym mieście spadkobiercą swojej spuścizny.

Kolejna awaria w hucie szkła przy ul.Marii Fołtyn. Z pieca hutniczego wyciekły 4 tony płynnej surówki. Nikomu nic się nie stało. Pracownicy sami się ewakuowali.