Akcja „Bezpieczne wakacje”

27 lipca 2007
W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” radomscy policjanci sprawdzali miejsca, w których najczęściej dochodzi do przestępstw, kradzieży i wypadków.Podczas akcji wylegitymowano 132 osoby, pouczono 56 i nałożono 20 mandatów. Policjantom udało się również zatrzymać na gorącym uczynku sprawcę rozboju, a także zatrzymać  osobę poszukiwaną. -  Skontrolowano 93 parkingi, 12 obiektów handlowych, 19 podwórek oraz 133 bramy, klatki schodowe i podwórka, odzyskano telefon komórkowy pochodzący z przestępstwa, umieszczono do wytrzeźwienia jedną osobę, doprowadzono do miejsc zamieszkania dwóch nieletnich sprawców czynów karalnych – podsumowuje rzecznik radomskiej KMP Rafał Jeżak.