Akcja z żonkilem nadziei

20 marca 2007
Żółty żonkil jest symbolem tej nastawionej na niesienie innym pomocy akcji. W tym roku po raz pierwszy do "Pół nadziei" włącza się Radomskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych im. o.  Pio.Jadwiga Panek-Lenartowicz

- Zależy nam by jak najwięcej osób dowiedziało się o idei hospicyjnej, dlatego przystąpiliśmy do akcji - wyjaśnia prezes towarzystwa Jadwiga Panek-Lenartowicz. - Będziemy organizować w szkołach pogadanki z udziałem lekarzy, pielęgniarek, rodziców, dzieci. Zaprosimy najmłodszych do konkursu plastycznego, a na koniec - 17 maja wszystkich na konferencję w WSH, która podsumuje nasze inicjatywy.

Towarzystwo Chorych im. o. Pio zajmuje się dwadzieściorgiem dzieci, z których aż 75 proc. porusza się na wózkach. Raz w tygodniu spotykają się oni w nowej siedzibie towarzystwa przy ul. Kalińskiej. - Na razie wystarcza nam pieniędzy tylko na tyle - mówi szefowa organizacji. - Odbywają się wtedy zajęcia, rehabilitacja, można skorzystać z porad specjalistów.

Dzięki pozyskanej dotacji z Fundacji Kronenberga 16 dzieci będzie mogło wyjechać wraz z rodzicami lub opiekunami nad morze i jeziora. - Ten program pozwoli nam również na edukację zarówno teoretyczną, jak i praktyczną rodziców w zakresie rehabilitacji ich dzieci - dodaje J. Lenartowicz.

Towarzystwo chciałoby także ubiegać się o pieniądze unijne, jednak na razie na przeszkodzie stoją względy formalne. - Bardzo jesteśmy wdzięczni władzom miasta za użyczenie nam tego obiektu, ale starać się o fundusze z UE możemy tylko wtedy, gdy będziemy mieli siedzibę na własność - wyjaśnia J. Panek-Lenartowicz.