Artyści poza związkiem

10 grudnia 2006

16. wystawę okręgu radomskiego Związku Polskich Artystów Plastyków można od piątku oglądać w "Resursie". Tym razem ekspozycja została wzbogacona o prace twórców nienależących do związku.

Wystawa wyraźnie zyskała 

 Doroczna wystawa ZPAP jest przeglądem dorobku rodzimych twórców. Pokazują oni swe najlepsze prace z ostatniego okresu. Tym  razem cezurą czasową były dwa ostatnie lata. Ale nowością ekspozycji (poza faktem, że urządzono ja po raz pierwszy właśnie w "Resursie") jest tez prezentacja dzieł artystów, którzy do związku nie należą. Jak tłumaczy w słowie przewodnim do katalogu (zresztą bardzo pięknie wydanego) szefowa radomskiego ZPAP Krystyna Joanna Szymańska: "... maleje nam okręg i starzeje się powoli. Potrzeba jest młodych, prężnych ludzi, którzy zechcieliby pracować w strukturach związkowych", a przecież jest w Radomiu wielu twórców i :"środowisko stale się powiększa, do czego przyczyniają sie trzy szkoły plastyczne". 2

Toteż zaproszenie młodych, niezrzeszonych plastyków do udziału w wystawie jest symbolicznym gestem w ich kierunku. Ekspozycja wyraźnie na tym zyskała; możemy więc podziwiać prace nie tylko znanych i uznanych - Andrzeja Minajewa, Witolda Kowalskiego, Zbigniewa Kamieńskiego, Bożeny Popławskiej czy Wiesława Jelonka, ale także młodych i bardzo młodych - Michała Kurkowskiego, Zuzanny Gajos, Bożeny Klimek czy Anny Pawliny.