Będą pieniądze na rewitalizację

26 listopada 2007
Magistrat zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie przedsięzięć w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia”.  Mozna starać się o pieniądze na rewitalizację


 - Program zakłada rewaloryzację, modernizację i adaptację zabudowy historycznej miast, w tym na cele turystyczne – wyjaśnia rzeczniczka prezydenta Katarzyna Piechota. -  Możliwa będzie m.in. adaptacja, przebudowa i remonty ulic, budynków i przestrzeni użyteczności publicznej.

Wsparcie skierowane będzie na tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości, w tym instalacje systemów monitoringu. Możliwa będzie również przebudowa, remont i zagospodarowanie budynków na terenach poprzemysłowych i powojskowych.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać m.in. jednostki samorządu terytorialnego instytucje kultury, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy.

Zainteresowani otrzymaniem dofinansowania muszą wypełnić formularz, który dostępny jest na stronie internetowej miasta www.radom.pl . Wnioski będą przyjmowane do 3 grudnia br.