Bociany przyleciały!

25 kwietnia 2007
Bociany przyleciały! Można je oglądać w Muzeum Okręgowym im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Zostaną z nami do połowy czerwca. Pryleciały, zostaną do połowy czerwca


Na przygotowanej przez muzeum wystawie przyrodniczej zobaczymy wszystkie 19 gatunków bocianowatych. - Ekspozycja pokazuje ogólną charakterystykę tych pięknych ptaków, w szczególności naszych krajowych gatunków tj.: bociana białego i czarnego - wyjaśnia komisarz wystawy Marek Słupek. Specjalnie przygotowane plansze, dokładne opisy, tabele i profesjonalnie wykonane zdjęcia mają za zadanie przybliżyć nam szczegółowe aspekty z życia bocianów. Dzięki nim możemy zapoznać się z cechami gatunkowymi i środowiskowymi.

- Wystawa jest podzielona na dwie części: w pierwszej zobaczymy wszystkie 19 gatunków bocianów, druga zaś przybliży nam obraz naszych krajowych bocianów, zwłaszcza białego - tłumaczy M. Słupek.

Ekspozycja jest przeznaczona dla wszystkich, nie tylko dla miłośników przyrody i sympatyków bocianów. Komisarz wystawy zachęca do jej obejrzenia. Uważa, że należy upowszechniać wiedzę na temat tej rodziny ptaków, a szczególnie o bocianie białym. Jest to gatunek chroniony, bezpośrednio reagujący na zmiany środowiska, wykorzystywany jako gatunek wskaźnikowy.

Współorganizatorem wystawy jest Muzeum i Instytut Zoologi PAN.