• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Budowa Wojska Polskiego i Żółkiewskiego. Zmiany w organizacji ruchu kołowego i objazdy

25 października 2020

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z robotami na odcinkach alei Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego, od dzisiaj, 25 października do środy, 28 października będą tam wprowadzane czasowe zmiany w organizacji ruchu kołowego oraz objazdy.

 

Fot. MZDiK Radom

 

Układana będzie ostatnia warstwa nawierzchni na tych odcinkach dróg, gdzie dotychczas jeszcze tego nie wykonano ze względu na odbywający się po nich ruch. Przewidziane zostały trzy etapy.

Etap I obowiązuje od dzisiaj od około godziny 19 do poniedziałku do około godziny 6. Zamknięty zostanie północna jezdnia ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ronda Popiełuszki do węzła przy wiadukcie nad torami (rejon ulicy Holszańskiej). Ruch pojazdów w obu kierunkach będzie wtedy odbywał się jezdnią południową. Możliwy będzie wyjazd w prawo z ulicy Kozienickiej (od centrum Radomia do ronda), natomiast będzie wprowadzony zakaz skrętu w lewo od ronda do centrum Radomia. Objazd (wyłącznie w tym kierunku) zostanie wyznaczony ulicami Żółkiewskiego, Zbrowskiego i 11 Listopada do Struga. Będzie on dotyczył także autobusów miejskich linii 10, 17, 22 i 26. Na trasie powyższego objazdu będą dla nich obowiązywać wszystkie stałe przystanki. Nieczynne będą przystanki Os. Gołębiów I 11, Kozienicka / Gryczana (NŻ) 01 oraz Kozienicka / Żółkiewskiego 03 (w kierunku centrum miasta). Z powodu wydłużenia trasy przejazdu i zatorów drogowych autobusy mogą kursować z opóźnieniami.

Etap II obowiązuje od poniedziałku od około godziny 19 do wtorku do około godziny 6. Zamknięta zostanie południowaj jezdnia ulicy Żółkiewskiego na odcinku od węzła przy wiadukcie nad torami (rejon ulicy Holszańskiej) do ronda Popiełuszki. Ruch pojazdów w obu kierunkach będzie odbywał się jezdnią północną, bez możliwości wjazdu i wyjazdu z odcinka ulicy Kozienickiej (do i od centrum Radomia). Pracownik wykonawcy kierujący ruchem będzie stał już przy skrzyżowaniu ulic Struga i 11 Listopada, żeby uniemożliwić wjazd na zamknięty fragment ulicy Kozienickiej szczególnie pojazdom ciężarowym, które nie miałyby tam potem gdzie zawrócić. Objazd w obydwu kierunkach zostanie wyznaczony ulicami 11 Listopada, Zbrowskiego oraz Żółkiewskiego. Będzie on dotyczył również autobusów komunikacji miejskiej linii 10, 17, 22 i 26. Na trasie powyższego objazdu będą dla nich obowiązywały wszystkie stałe przystanki. Nieczynne będą przystanki Os. Gołębiów I 11 i 16, Kozienicka / Gryczana (NŻ) 01 i 02 oraz Kozienicka / Żółkiewskiego 03 i 04. Z powodu wydłużenia tras oraz zatorów drogowych autobusy komunikacji miejskiej mogą wtedy kursować z opóźnieniami.

Etap III obowiązuje od poniedziałku od około godziny 17 do środy do około godziny 6. Będzie on polegał na zamknięciu wschodniej jezdni alei Wojska Polskiego na odcinku od wjazdu na nowe rondo obok lotniska (naprzeciw ulicy Skarżyńskiego) do łącznicy z ulicą Lubelską. W tym okresie ruch kołowy w kierunku ulicy Lubelskiej będzie odbywał się jezdnią serwisową (tak zwaną zbiorczą), biegnącą równolegle do tej jezdni. Ruch pojazdów w przeciwnym kierunku będzie nadal odbywał się po jezdni zachodniej. Równocześnie przystanek Wojska Polskiego / Odrodzenia (NŻ) 06, obowiązujący dla autobusów linii 21 jadących w kierunku pętli Wólka Klwatecka lub Wincentów, będzie tymczasowo przeniesiony z jezdni wschodniej na jezdnię serwisową, przed wlot ulicy Odrodzenia.

MZDiK apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz o stosowanie się do zmienionego oznakowania ulic bądź do ewentualnych poleceń wydawanych przez wykonawcę.

Tags