Budżet Radomia na 2020 rok. Kontynuacja zmian i spełnianie wymagań

15 listopada 2019

– To budżet budżet kontynuacji zmian, a jednocześnie bardzo wymagający – tak prezydent Radosław Witkowski ocenia projekt najważniejszego dokumentu finansowego Radomia na rok 2020, który dzisiaj trafił do Biura Rady Miejskiej.

   
Prezydent Witkowski zaprezentował projekt budżetu w obecności swoich zastępców

Prezydent Witkowski zaprezentował projekt budżetu w obecności swoich zastępców

Dochody budżetu mają wynieść 1 mld 395 mln zł, a wydatki 1 mld 483 mln zł. Na inwestycje zostanie przeznaczona kwota 236 mln zł, a nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi wyniesie ponad 52 mln zł. Prezydent Witkowski przypomina, że zmieniły się ustawy dotyczące podatku dochodowym od osób fizycznych i płacy minimalnej, co skutkuje także wieloma wartościami budżetowymi.  - Zmiany podatku dochodowym od osób fizycznych to utracone dochody dla miasta  w wysokości 30 mln zł, a podwyżka płacy minimalnej to dodatkowe wydatki około 4 - 5 mln zł - wylicza prezydent. Podkreśla, że w 2020 roku miasto dopłaci do oświaty (subwencja rządowa jest za niska)  147, 5 mln zł. Plan inwestycyjny na przyszły rok opiewa na 236 mln zł. To jedna z najwyższych kwot w ostatnich latach. Inwestycje pochłoną 15,9 proc. wydatków. Największe z nich to: przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12, kontynuacja projektu multimodalnego, w tym zakup 10 elektrycznych autobusów, budowa Centrum Rehabilitacji, budowa trasy N-S, przygotowanie terenów inwestycyjnych na Wólce Klwateckiej, dokończenie rewitalizacji kamienicy Deskurów. Projekt budżetu zakłada również modernizację oddziałów oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej dla miejskiego szpitala, przedłużenie bulwarów nad Mleczną, budowę sali gimnastycznej przy PSP nr 31 przy ul. Białej. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe to (poza "dziewiątką" i "dwunastką") to magistrat chce przebudować ulice: Kierzkowską, Marii Fołtyn, Szydłowiecką, Małęczyńską oraz wiadukt w ulicy Żeromskiego i układ komunikacyjny w obrębie ulic: Bema, Jasińskiego i Sowińskiego. W dokumencie przesłanym do rady miejskiej znalazły się także pieniądze na opracowanie projektu przebudowy amfiteatru, budowę boisk przy Zespole Szkół Muzycznych i przy PSP nr 17 przy ul. Czarnoleskiej, kontynuację prac przy budowie parku na Ustroniu oraz budowę kolumbarium na cmentarzu na Firleju. bdb, kat  
Tags