By widz czuł się bezpiecznie

20 sierpnia 2013

Nad bezpieczeństwem osób odwiedzających Radom w najbliższy weekend czuwać będzie 600 policjantów współpracujących ściśle z Żandarmerią Wojskową, strażą pożarną, strażą miejska, pogotowiem ratunkowym oraz BOR-em.Policjanci będą mieli dużo pracy- Już na rogatkach Radomia osoby wjeżdżające do miasta będą mogły zobaczyć i poprosić o pomoc funkcjonariuszy prewencji oraz policjantów drogówki. Na pewno uwagę wszystkich przykują też policjanci pełniący służbę na rowerach oraz funkcjonariusze z sekcji antyterrorystycznej KWP. Policjantów operacyjnych nie będzie widać, ale oni także będą czuwać nad bezpieczeństwem, dyskretnie wmieszani w tłum widzów. Drogi krajowe, które prowadzą do Radomia będzie patrolował śmigłowiec z KWP w Łodzi. Na samym lotnisku znajdzie się Policyjny Punkt Informacyjny, gdzie będzie można m.in. zgłosić zaginięcie dziecka, czy też znaleźć wszelkie potrzebne informacje, by tegoroczne pokazy spędzić w spokoju - wymienia Rafał Jeżak z zespołu prasowego KWP w Radomiu .


Nowością tegorocznej imprezy będzie także policyjny zespół antykonfliktowy. - Głównym zadaniem funkcjonariuszy będzie monitorowanie miejsc, w których mogą wystąpić sytuacje konfliktowe, a w przypadku ich pojawienia się - pomoc w ich rozwiązywaniu. Widzowie pokazów będą mogli znaleźć pomoc także w mobilnym posterunku policji, który będzie zlokalizowany w okolicach lotniska, a obsługiwany przez policjantów z komendy stołecznej - dodaje Jeżak.


Oprócz znanych całodobowych numerów alarmowych 112 i 997, gdzie zawsze można znaleźć pomoc, będzie również działał specjalny telefon - 48 345 24 50 znajdujący się w Centrum Operacyjnym Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Pod telefonem będą w czasie Air Show dyżurować policjanci KWP w Radomiu.

2Policjanci przypominają, że poza przyjemnymi przeżyciami, na imprezach masowych, takich jak Air Show. na uczestników czyha też wiele niebezpieczeństw. - Duże zbiorowiska ludzi przyciągają złodziei i kieszonkowców. Jest kilka sposobów by się przed nimi uchronić. Powinniśmy nosić przy sobie jak najmniej wartościowych przedmiotów tj. dokumenty, pieniądze czy biżuteria, by nie kusić złodzieja. Jeśli nie dysponujemy miejscem, w którym moglibyśmy zostawić cenne rzeczy i musimy wziąć je ze sobą, to starajmy się je rozmieszczać w kilku miejscach garderoby, ale nigdy w tylnej kieszeni. Unikajmy też noszenia plecaków i torebek z tyłu i wybierajmy w to miejsce specjalnie przygotowane torby turystyczne. Niewskazane jest afiszowanie się zawartością portfela i pozostawianie rzeczy bez nadzoru. Pamiętajmy, że będąc w stanie nietrzeźwości możemy łatwiej stać się ofiarą złodziei - radzi Rafał Jeżak.


Policjanci podkreślają, że zdrowy rozsądek uczestników to podstawa. W przypadku zagrożenia powinniśmy natychmiast powiadomić służby porządkowe, stosować się do ich poleceń i komunikatów oraz kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami. - Nie utrudniajmy dojazdu służbom ratowniczym i w miarę możliwości zachowujmy spokój. Warto zapoznać się z regulaminem imprezy, tak by wiedzieć co zrobić w sytuacji zagrożenia, gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne, czego nie wolno nam wnosić itd. - zaznacza Jeżak.


Znajdując się w dużych zbiorowiskach, szczególną uwagę powinniśmy zwracać na najmłodszych, którzy w tłumie łatwo mogą się zgubić. Bardzo ważne jest to, by pociechę wyposażyć w opaskę lub karteczkę z danymi kontaktowymi rodziców oraz imieniem i nazwiskiem dziecka. Zwróćmy uwagę na ubiór malucha: jaskrawy kolor koszulki czy charakterystyczna czapka mogą znacznie ułatwić ewentualne poszukiwania. Należy też wytłumaczyć maluchowi jak zachowywać się w razie takiej sytuacji i gdzie powinien się zgłosić.


W przypadku kradzieży, wystąpienia zagrożenia, zaginięcia lub innych zdarzeń, informacje można zgłaszać do funkcjonariuszy ochrony lub bezpośrednio do policjantów. Można także skorzystać z telefonów alarmowych.

 

(kat)

 

Fot.: KWP Radom