Były wójt Jastrzębi dyrektorem ZUK

6 listopada 2015

Robert Rutkowski jest nowym dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych. Jak podkreśla magistrat, posiada on kwalifikacje niezbędne do zajęcia tego stanowiska, co potwierdził wynik postępowania kwalifikacyjnego. W konkursie bardzo wysokie oceny uzyskało dwóch kandydatów, a zwycięzca minimalnie wyższy wynik od swego kontrkandydata.

  220515zuk02   Robert Rutkowski był ostatnio wójtem gminy Jastrząb, wcześniej zaś zastępcą dyrektora Departamentu Organizacji i Nadzoru w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, pracował również radomskiej fili Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, był członkiem rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. -  Ma duże doświadczenie w pracy w spółkach państwowych - podkreśla Dagmara Gaz z biura prasowego urzędu miejskiego. Na konkurs dyrektora ZUK, ogłoszonym przez prezydenta po tym, jak poprzedni szef firmy Grzegorz Janduła został prezesem MOSiR, wpłynęło sześć ofert. - W wyniku analizy dokumentów jedna z ofert została odrzucona w związku z czym, pięciu kandydatów zostało zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji. Po rozmowach kwalifikacyjnych komisja dokonała oceny kandydatów, spośród których najlepszym na stanowisko dyrektora Zakładu Usług Komunalnych okazał się pan Robert Rutkowski - dodaje Gac. (kat)  
Tags