Co dalej ośmioklasisto? Miejsc w szkołach ponadpodstawowych nie zabraknie, ale…

15 maja 2023

Rozpoczęła się rekrutacja do radomskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Podobnie jak w latach ubiegłych jest ona prowadzona drogą elektroniczną. Miasto przygotowało w placówkach ponad 4 tys. 600 miejsc.

 

 

Na stronie www.oswiatawradomiu.pl została już opublikowana szczegółowa oferta szkół. Ósmoklasiści, po zalogowaniu w systemie, mogą wskazać maksymalnie cztery wybrane placówki, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów należy ułożyć w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

– W tym roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych ubiegać się będzie półtora rocznika absolwentów podstawówek. Oczywiście miejsc wystarczy, ale w przypadku najpopularniejszych szkół, progi punktowe mogą być dosyć wysokie. Dlatego zachęcam, by spokojnie przeanalizować oferty i w pełni wykorzystać możliwość wskazania czterech szkół i dowolnej liczby klas. To zwiększy prawdopodobieństwo przyjęcia do szkoły będącej w kręgu zainteresowania ucznia – zapewnia wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

Ogółem szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest samorząd zgłosiły chęć uruchomienia 153 oddziałów, a w nich 4 tys. 626 miejsc. Planowane jest uruchomienie 62 oddziałów w liceach ogólnokształcących, 56 w technikach, 33 w branżowych szkołach I stopnia oraz 2 w szkole artystycznej.

Wydrukowany wniosek, podpisany przez kandydata, należy złożyć w szkole pierwszego wyboru. Kandydaci będą mieli na to czas do 19 czerwca, do godz. 15. W przypadku gdy kandydat na swojej liście preferencji wskazał również oddziały dwujęzyczne, oddziały przygotowania wojskowego, oddziały sportowe lub szkołę mistrzostwa sportowego, termin składania wniosków upływa 29 maja, o godz. 15.

Wniosek o przyjęcie do szkoły będzie można złożyć osobiście w wersji papierowej lub drogą elektroniczną. W takim przypadku warunkiem jest to, aby rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazani we wniosku posiadali Profil Zaufany.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 21 lipca.

Źródło: UM Radom

Tags