Czat z Rektorem *

21 sierpnia 2007
Od 2005 roku z inicjatywy Rektora Politechniki Radomskiej prof. dr hab. inż. Mirosława Lufta regularnie na Uczelni odbywają się czaty z Rektorem, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony władz Uczelni, jak i wszystkich studentów, którym nie jest obojętne to, co dzieje się na Politechnice.


Czaty to wirtualne spotkania, rozmowy, które dają możliwość swobodnej wymiany poglądów, spostrzeżeń, pomysłów, sugestii czy niezwykle ważnych opinii studentówo Uczelni. Pozwalają dzielić się oczekiwaniami i potrzebami, a także problemami związanymi z Uczelnią i całym środowiskiem akademickim. Są pierwszym sygnałem, na co w sposób szczególny należy zwrócić uwagę i zareagować w sposób odpowiedni na nurtujące studentów problemy, tak, by w jak największym stopniu sprostać oczekiwaniom i wizji Uczelni, jaką w przekonaniu wszystkich powinna być Politechnika Radomska.

Wszystkie sugestie i rady, jakie pojawiają się podczas czatów są bardzo często podstawą do planowania i kreowania kolejnych działań rozwojowo-promocyjnych Uczelni. Różnorodność tematów oraz otwartość JM Rektora na problemy środowiska studenckiego, daje każdemu możliwość poruszenia nurtującej go sprawy, związanej z życiem Politechniki Radomskiej, a także jej Wydziałów, bazą lokalową, formami pomocy materialnej dla studentów, działalnością organizacji studenckich, możliwością skorzystania z praktyk zagranicznych i warunków, jakie są niezbędne do spełnienia, by zostać na nie zakwalifikowanym, jak również wizerunkiem i renomą Uczelni.

* Artykuł sponsorowany przez Politechnikę Radomską