Człowiek niezwykłej aktywności

26 października 2007
Postać niezwykłego człowieka – przyrodnika, patrioty, Sybiraka przypomniano podczas sesji  poświęconej jego osobie i działalności. Rocznicowe uroczystości zorganizowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu. Kwiaty pod tablicą przyrodnika


Uczestnicy sesji wysłuchali wspomnień o Pac-Pomarnackim, a także dotyczących współczesnych problemów leśnictwa. Złożyli również kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą przyrodnikowi i obejrzeli wystawę obrazującą jego ogromną aktywność.

Leopold Pac - Pomarnacki żył w latach 1907-1992. Był leśnikiem, myśliwym i ornitologiem. Był także Sybirakiem, żołnierzem Armii Andersa, uczestnikiem walk o Monte Cassino. Urodził się w Koźliszkach na Litwie, kończył gimnazjum i liceum w Wilnie razem z Czesławem Miłoszem. Już przed wojną publikował artykuły o tematyce łowieckiej i przyrodniczej, wydał trzy książki. Przyczynił się do powstania ogrodu zoologicznego w Wilnie. W 1937 roku przeniósł się do Radomia, gdzie w Dyrekcji Lasów Państwowych objął stanowisko łowczego. Podczas II wojny światowej był internowany i zesłany do pracy w kopalni na Workucie. Potem wraz z II Korpusem Armii Polskiej walczył pod Monte Cassino, Anconą i Bolonią. Po wojnie wrócił do kraju i pracował w dyrekcji Lasów Państwowych jako inspektor do spraw łowiectwa. Publikował, w czasopismach zamieścił kilkaset artykułów, monografii naukowych i opowieści myśliwskich.