Czworo plus zespół do Radomskiej Nagrody Kulturalnej

2 czerwca 2015

Pięć osób nominowała kapituła konkursu do Radomskiej Nagrody Kulturalnej za 2014 rok. Zwycięzca ogłoszony zostanie 25 czerwca. Otrzyma statuetkę oraz nagrodę ufundowaną przez Poland Business Park XI (Galeria Słoneczna).

Nagrodę za 2013 r. otrzymał Marcin Kępa

Nagrodę za 2013 r. otrzymał Marcin Kępa

Kapituła wybierała kandydatów spośród 13 zgłoszonych i zaakceptowanych pod względem formalnym osób. Są to: Przemysław Bednarczyk - historyk, scenarzysta, reżyser zajmujący się promowaniem dziejów Radomia, autor inscenizacji historycznych z udziałem lokalnych formacji rekonstrukcyjnych. Współpracuje z TVP Historia, Muzeum Niepodległości w Warszawie, IPN. Frument Projeckt - zespół muzyczny, który reinterpretuje rodzimy folklor okolic Radomia i z terenu Mazowsza, promuje miasta na arenie ogólnopolskiej w programie telewizyjnym Must Be The Music (2014 r.), laureat dwóch międzynarodowych konkursów akordeonowych. Dariusz Krajewski - pomysłodawca Radomskiej Bitwy Big bandów, angażującej zespoły spoza Radomia,  dyrygent Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry Grandioso, z którą uczestniczy w wielu festiwalach i przeglądach (w 2014 m in. we Włoszech, Chinach, Rumunii), pedagog, prezes zarządu Stowarzyszenia Grandioso. Andrzej Markiewicz - profesor sztuk plastycznych, do nagrody zgłaszany za wydarzenie, którego był kuratorem: 43. Salon Zimowy – Radom 2014 Ogólnopolskie Triennale Sztuki (impreza ta jest kontynuacją – reaktywacją najstarzej wystawy w Polsce związanej z miastem); systematycznie aktywnie promuje dokonania środowiska radomskiego w kontekście międzynarodowym jako kurator wystaw. Marek Mieńkowski, doktor filozofii. Umiejętne łączy pracę naukową z działalnością biznesową oraz działalnością animatora i mecenasa kultury. Popularyzator muzyki klasycznej i jazzu, organizator imprez: Parkowa Fest Classic, Parkowa Fest Rock i Parkowa Fest Jazz oraz koncertu Atom String Quartet, stanowiącego ważne wydarzenie kulturalne  2014 roku. (kat)  
Tags