Czyszczenie Żółkiewskiego. Będą utrudnienia w ruchu

24 kwietnia 2018

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z planowanym czyszczeniem nawierzchni jezdni z asfaltu porowatego, w środę i czwartek (25 i 26 kwietnia) wystąpią utrudnienia w ruchu na fragmencie ul. Żółkiewskiego od Zbrowskiego do Holszańskiej.

  roboty_drogowe02   Czyszczenie nawierzchni będzie obejmowało obie jezdnie ul. Żółkiewskiego pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Zbrowskiego i Energetyków a węzłem w rejonie ul. Holszańskiej (przy wiadukcie nad torami). Z ruchu będą sukcesywnie wyłączane pojedyncze pasy drogi, a pojazdy będą mogły jeździć pasami sąsiednimi. MZDiK apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz o stosowanie się do zmienionego oznakowania ulic bądź do ewentualnych poleceń wydawanych przez wykonawcę.  
Tags