Dobre sportowe praktyki

12 grudnia 2007
Szkolny Związek Sportowy został laureatem tegorocznego konkursu prezydenta Radomia  „Dobre Praktyki 2007”. O to miano ubiegalo się 15 organizacji i stowarzyszeń. Jarosław Ludwiński (pierwszy z prawej)


Dziś na uroczystości w USC organizatorzy podziękowali uczestnikom projektu. Szkolny Związek Sportowy z siedzibą przy ul. Młynarskiej został uznany za nowatorską, oryginalną, skuteczną i służącą rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych organizację. - Jej działalność ma charakter masowy i uniwersalny, a jako dobra praktyka może być z powodzeniem stosowana w innych dziedzinach życia społecznego, zwłaszcza w obszarach kultury, turystyki, czy pomocy społecznej – podkreśla prezydent miasta Andrzej Kosztowniak.

- Naszym największym sukcesem jest to, że tysiące dzieci ma możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Robimy wszystko, by rozszerzać naszą działalność, nawiązujemy współpracę m.in: z PUP w Radomiu. Nasz sukces jest zasługą ciężkiej pracy wielu ludzi – podkreślał odbierając nagrodę prezes SzZS Jarosław Ludwiński.

Szkolny Związek Sportowy prowadzi m.in. akcje: animatora osiedlowego, dzielnicowego animatora rekreacji, sportu i profilaktyki zdrowotnej, organizuje powszechną naukę pływania i Radomską Olimpiadę Młodzieży.  

Do projektu zgłosiło się 15 organizacji i stowarzyszeń, m.in.: Centrum Wolontariatu, Kocham Radom, Wzajemna Pomoc, Caritas Diecezji Radomskiej, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego  Związek Harcerstwa RP, Polskie Centrum Mediacji. Podziękowano im wręczając specjalne dyplomy.

Konkurs jest kontynuacją zeszłorocznego przedsięwzięcia, którego zwycięzcą było stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”.