Dopalacze w Radomiu. Młodzież pyta, bo za mało wie

29 listopada 2016

W debacie młodzieżowej na temat dopalaczy wzięło udział ponad 300 uczniów z Radomia. Była mowa m.in. o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych w związku z ich zażywaniem. Świadomość na temat zagrożeń jest niewystarczająca.

dopalacze kwp     W auli Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu odbyła się pierwsza z debat młodzieżowych adresowanych do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Radomia. Wzięło w niej udział ponad 330 osób, którzy zadawali pytania na nurtujące zagadnienia. Debata odbyła się w ramach projektu „Narkotyki, dopalacze-ulegniesz, przepadniesz!” finansowanego przez MSWiA. Na pierwszym spotkaniu zaprezentowane zostały konsekwencje prawne, zdrowotne i społeczne zażywania narkotyków i dopalaczy. Narkotyki, leki i inne środki chemiczne są dużym zagrożeniem dla młodzieży, a nawet dla dzieci. Każdy narkotyk oddziałuje inaczej na organizm różnych osób, a jego przyjmowanie może wywoływać skrajne efekty, nawet przy takiej samej dawce przyjętej substancji (od euforii, po paniczny lęk czy nawet próby samobójcze). Problem uzależnień wśród młodzieży jest niezwykle trudny. Spożywanie środków psychoaktywnych związana jest z ryzykiem występowania szkód zdrowotnych, a także przyczynia się do nasilania zachowań antyspołecznych, osłabia hamulce społeczne, nasila agresję, powoduje najczęściej absencję szkolną, nieprawidłową realizację obowiązku szkolnego oraz konflikty z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami. Aby zapobiegać i minimalizować liczbę osób sięgających po używki, należy zwiększać świadomość dzieci i młodzieży na temat konsekwencji stosowania takich substancji, a także propagować zdrowy styl życia. Jak stwierdzili uczniowie, przyczyny sięgania po substancje psychoaktywne są bardzo zróżnicowane. Sięganie po alkohol i inne środki odurzające mogą być próbą ucieczki, a także młodzieńczą chęcią doznania nowych wrażeń, szukaniem własnego ja. Ponadto pokusa spróbowania tak łatwo dostępnych, aczkolwiek zakazanych substancji, jest bardzo duża, a chęć bycia dorosłym, imponowania popycha w stronę używania substancji psychoaktywnych. Bardzo często przyczyną sięgania po alkohol, papierosy czy narkotyki, jest przeżywanie przez młodzież osobistych problemów. Także presja grupy rówieśniczej jest motywem sięgania po tego typu środki, bowiem przyjmowanie danej substancji niejednokrotnie jest przepustką dającą możliwość uczestniczenia w danej grupie, zapewnienie dobrej zabawy. Innym powodem jest ciekawość oraz myślenie, że pozwoli im to uwolnić się od stresu. Podczas przeprowadzonej debaty młodzież miała okazję obejrzeć film profilaktyczny pt. „Nie warto ryzykować”. Spotkanie z młodzieżą otworzyli Elżbieta Kielska - rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Jerzy Zawodnik - wiceprezydent Radomia i insp. Marek Świszcz - I zastępca komendanta wojewódzkiego policji zs. w Radomiu. Spotkanie moderowali podinsp. Agnieszka Guza - zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, podinsp. Aneta Pawlińska – ekspert Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu i dr Paweł Kowalski - dziekan studiów strategicznych i technicznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Wśród zaproszonych specjalistów obecni byli Agnieszka Borkowska - zastępca prokuratora rejonowego Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu, Grażyna Zychewicz - kurator okręgowy w Sądzie Okręgowym w Radomiu, Bożena Kibler - pielęgniarka oddziałowa oddziału detoksykacji Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Krychnowicach, Bożena Chrustowicz - specjalista terapii uzależnień Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Krychnowicach i Katarzyna Baćmaga - kierownik sekcji oświaty i promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu. Spotkanie odbyło się w ramach akcji „Narkotyki, dopalacze - ulegniesz, przepadniesz!", która realizowana jest w toku programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017. Celem jest przeciwdziałanie zjawiskom patologii i ochrona dzieci oraz młodzieży przed istniejącymi zagrożeniami związanymi z zażywaniem środków odurzających. kat
Tags