Działka pod market. Nie ma przestępstwa

13 kwietnia 2016

Zamiana działki pomiędzy gminą a RTBS Administrator, na której stoi teraz Aldik odbyła się w zgodzie z prawem – uznała Prokuratura Okręgowa w Radomiu i umorzyła śledztwo.

  130416aldik01   Przypomnijmy: chodzi o teren przy na rogu ul. Sowińskiego i Chrobrego. Miasto przekazało tę działkę Administratorowi w zamian za inne: przy ul. Limanowskiego, Warsztatowej i pl. Stare Miasto. Komunalna spółka planowała postawić na Osiedlu XV-lecia swój biurowiec, ale odsprzedała ją innemu inwestorowi z przeznaczeniem na budowę marketu. O fakcie tym prokuraturę powiadomił radny Ryszard Fałek uznając, że zmiana przeznaczenia działki jest bezprawna. - W wyniku przeprowadzonego śledztwa nie potwierdzono faktu zaistnienia czynu o charakterze przestępczym. Przesłuchano wiele osób, w tym obecnych i byłych radnych, jak również byłego prezydenta Radomia, szereg dokumentów poddano wnikliwej analizie. Potwierdzono fakt, że pierwotnie na wymienionej działce miał zostać wybudowany biurowiec, natomiast, jak się z czasem okazało koszt takiej inwestycji, przekroczyłby wstępną kalkulację, co z kolei mogłoby się wiązać z powstaniem zadłużenia spółki RTBS Administrator. Ponowna analiza możliwości inwestycyjnych spółki oraz wnikliwa analiza kosztów planowanej inwestycji spowodowała, iż odstąpiono od jej realizacji. Niezależnie od tego kodeks cywilny wskazuje, że własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu, dlatego też nabycie (w drodze zamiany) wspomnianej działki przez Administratora nie mogło być uwarunkowane wybudowaniem na niej budynku biurowego. Na okoliczność zamiany działek został sporządzony akt notarialny, w treści którego nie było zapisów dotyczących przeznaczenia działki, a ta – co istotne- nie była objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - tłumaczy rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Małgorzata Chrabąszcz. Podkreśla, że wartość działek podlegających zamianie była porównywalna, zaś miasto nie poniosło strat finansowych z tytułu  zamiany. - Działki podlegające zamianie zostały wycenione przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych wyłanianych w drodze przetargu publicznego. W wyniku przeprowadzonego śledztwa nie potwierdzono faktu zaistnienia przestępstwa - konkluduje rzeczniczka. kat  
Tags