• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Dzienny dom pobytu m.in. dla chorych na Alzheimera powstaje w Radomiu

12 lipca 2020

Przy ul. Lubońskiego 2 w Radomiu powstanie dzienny dom pobytu pn. „Radosna Przystań” m.in. dla osób z Alzheimerem. Utworzy go Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”. Na ten cel organizacja otrzymała ponad 3,3 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego.

 

Umowę na dofinansowanie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski i prezes stowarzyszenia Monika Dudek

Umowę na dofinansowanie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski i prezes stowarzyszenia Monika Dudek

 

W domu znajdą się salki terapeutyczne, sale: do zajęć grupowych, w tym szkoleniowa wyposażona w ekran i projektor multimedialny, do zajęć ruchowych wyposażona w kształtki rehabilitacyjne, suchy basen oraz drabinki gimnastyczne. Placówka ma też zaplecze kuchenne z możliwością podgrzania posiłku oraz toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Nazwa ośrodka „Radosna Przystań” nie jest przypadkowa. Chcemy bowiem, aby to miejsce kojarzyło się pensjonariuszom, jak i wszystkim innym obywatelom z czymś radosnym, pełnym nadziei i wiary w lepsze jutro. Różnorodność proponowanych przez nas zajęć i metod pracy z podopiecznymi ma na celu zarówno pobudzać ich do ciągłej aktywności, jak również zapobiegać stygmatyzacji i zmieniać postawy społeczne wobec osób starszych i chorych – wyjaśnia Monika Dudek, prezes stowarzyszenia.

Radomska placówka będzie przyjmować osoby starsze, cierpiące z powodu zespołu otępiennego we wstępnym etapie choroby – z założenia ma to być 18 osób, które będą mogły później pracować w trzech sześcioosobowych grupach.

DDP „Radosna Przystań” planuje wprowadzić też osobę mobilnego asystenta, która zapewni pomoc w dowożeniu podopiecznych na zajęcia w placówce oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, zdrowotnych itp. W ten sposób możliwe będzie odciążenie opiekuna, danie mu wolnego czasu, a samej osobie chorej pozwoli to na pewnego rodzaju usamodzielnienie się.

Podopieczni będą mieli możliwość korzystania m.in. z warsztatów terapii zajęciowej, opieki fizjoterapeuty, konsultacji i wsparcia psychologa, neurologopedy, dietetyka, a także z zajęć ogólnorozwojowych, w tym z nauki tańca, zajęć muzyczno-wokalnych, szachów i zajęć komputerowych. Rodziny podopiecznych również będą objęte opieką terapeutów. Będą mogły uczestniczyć w zajęciach grupy wsparcia oraz korzystać  z różnorodnych form edukacyjno-szkoleniowych i spotkań tematycznych, aby zdobyć wiedzę o istocie choroby, jej przebiegu i zapobieganiu postępowi choroby.

 

Tags

Dodaj komentarz