Elektronicznie do liceum (i nie tylko)

7 maja 2007
Już od jutra absolwenci gimnazjów będą mogli logować się do elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Na absolwentów czeka m.in. liceum Baczyńsksiego


Strona internetowa, za pomocą której będzie można wybierać placówki, zostanie uruchomiona o godz 10. Ale już dziś wchodząc na stronę www.radom.edu.com.pl  gimnazjaliści znajdą oferty wszystkich szkół. Zamieszczono w nich najważniejsze dla absolwentów informacje, m.in. jakie klasy otwierają poszczególne szkoły, ile mają miejsc wolnych, jakie są warunki przyjęć i minimalne progi punktowe.

Każdy absolwent logować się może od jutra do 18 maja, do godz. 13. Może wybrać trzy szkoły, ale po zalogowaniu musi wypełnić wydrukowany wcześniej kwestionariusz i dostarczyć go do placówki pierwszego wyboru. Ostatecznych zmian będzie można dokonać od 13 do 19 czerwca. Osoby, które naukę zdecydują się kontynuować w szkole zasadniczej lub w technikum, zobowiązane są przynieść zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki w określonym zawodzie. 

Od 22 do 25 czerwca gimnazjaliści złożą do szkół pierwszego wyboru kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczeń o wynikach końcowego egzaminu. Listy z nazwiskami osób przyjętych szkoły wywieszą 29 czerwca, a do 3 lipca uczniowie będą musieli potwierdzić wolę nauki w placówce, do której zostali przyjęci oraz dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.