Erasmus pomaga studiować za granicą

5 lipca 2007
Politechnika Radomska dostała Kartę Uczelni Erasmusa na kolejne sześć lat. Dzięki temu będzie się mogła starać o dofinansowanie wyjazdów zagranicznych dla studentów. Można studiować za granicą


Politechnika uczestniczy w programie Erasmus od 1998 r. Do tej pory z wyjazdów na zagraniczne uczelnie skorzystało ponad dwustu studentów, prawie czterdziestu przyjechało się uczyć do Radomia. - Zgodnie z wnioskiem złożonym w lutym tego roku nasza uczelnia otrzymała Kartę  Erasmusa na lata 2007-2013, poprzednia obejmowała okres 2003-2007.  To nasz duży sukces i wyraz pozytywnej oceny naszych dotychczasowej aktywności w programie – tłumaczy prorektor ds. rozwoju kadr i współpracy z zagranicą PR  Wojciech Blajer.

Projekt Erasmus umożliwia studentom przez semestr lub dwa studiowanie na uczelniach w całej Europie. Program obejmuje także wymianę kadry dydaktycznej. - Dzięki wyjazdom studenci mogą nie tylko uczyć się na zagranicznej uczelni, ale także zwiedzać nowe miejsca, poznawać kulturę, nowych ludzi oraz integrować się ze studentami pochodzącymi z różnych krajów europejskich – podkreśla W. Blajer.