Gaudeamus na UTH po raz pierwszy ze studentami medycyny

12 października 2017

Ponad 5 tys. studentów uczy się w tym roku akademickim na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. 100 z nich to studenci nowego kierunku – lekarskiego. Uczelnia uruchamia także kolejną specjalność medyczną – fizjoterapię.

  IMG_2279   Dzisiaj w Auli Głównej UTH odbyła się oficjalna inauguracja roku akademickiego 2017/18, w której poza społecznością uniwersytetu uczestniczyli także m.in. przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, szefowie firm współpracujących z uczelnią. Gościem specjalnym był Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W swoim wystąpieniu zaprezentował Konstytucję dla Nauki, czyli projekt reformy systemu szkolnictwa wyższego w Polsce przygotowany w resorcie kierowanym przez Jarosława Gowina. Na pierwszych latach wszystkich kierunków UTH będzie studiować około 1600 osób. Rektora uczelni nie dziwi popularność uruchomionej w tym roku medycyny. Uniwersytet przyjął na studia stacjonarne 70, a na niestacjonarne 30 osób. - Tak jest na wszystkich uczelniach, kierunek lekarski jest niezwykle popularny. Poza tym jest duży rynek pracy, nie ma problemu ze znalezieniem pracy, a w Radomiu lekarzy brakuje - uważa prof. Zbigniew Łukasik. Rektor jest natomiast zaniepokojony tym, że uczelni nie udało się w tym roku uruchomić 10 kierunków: towaroznawstwa, wzornictwa, agrochemii, logistyki, inżynierii odnawialnych źródeł energii, matematyki, malarstwa, mechatroniki, filologii polskiej i filologii germańskiej. - Nie jestem z tego zadowolony, bo nasza uczelnia była do tej pory postrzegana jako uczelnia techniczna. Tymczasem w tym roku zdecydowana większość przyjętych na pierwszy rok to  studenci kierunków nietechnicznych: ekonomii, prawa, pedagogiki, filologii angielskiej, no i medycyny - wyjaśnia prof. Łukasik. Sami studenci chwalą studiowanie w Radomiu, nie zgadzając się z rozpowszechnianą opinią, że UTH należy do "gorszych" uczelni. - Nie mamy się czego wstydzić. Jeśli ktoś się chce nauczyć to się nauczy; Jestem przywiązany do Radomia i mam nadzieję, że znajdę pracę w swojej specjalności, którą tutaj znalazłem; Nie trzeba szukać stancji, wydatków dzięki temu jest mniej - zapewniają. Podczas uroczystości tradycyjnie dokonano aktu immatrykulacji studentów pierwszego roku. Wykład inauguracyjny "Sztuka medycyny i medycyna w sztuce" wygłosił prof. Zbigniew Kotwica. Chór akademicki UTH odśpiewał "Gaudeamus". bdb, k. woj. Fot. UM Radom  
Tags