Gaudeamus na UTH. Tak dobrze jeszcze nie było

8 października 2015

– Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny to perła w koronie Radomia – mówił, powołując się na opinie wielu osób, rektor uczelni podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2016. To 65. taka uroczystość w historii uczelni.

  081015uth02 Kilkadziesiąt minut prof.  Zbigniewa Łukasika witał gości zaproszonych na inaugurację; w tym nie tylko polityków i przedstawicieli uczelni współpracujących z UTH, ale także reprezentujących firmy. Ze szczególnie serdecznymi słowami powitania rektor zwrócił się do studentów rozpoczynających na uniwersytecie naukę. W swoim wystąpieniu prof. Łukasik wrócił także do trudnych chwil sprzed trzech lat, kiedy UTH znajdował się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i wszyscy byli pełni obaw o jego los. - Dziś cieszę się, że dzięki pracy wielu osób, ich dobrej woli uczelnia zyskała stabilizacje finansową. - Po raz pierwszy od sześciu lat wypłacimy nagrody rektora dla kadry naukowo-dydaktycznej i  pozostałych pracowników. Przeznaczymy na ten cel 700 tys. zł - zapewniał prof. Łukasik. Wyliczał także inne sukcesy UTH: łącznie siedem praw doktoryzowania i dwa habilitowania w różnych dziedzinach naukowych. - Na uczelni pracuje 70 samodzielnych pracowników naukowych, w tym 22 z profesorów tytularnych, którzy mieszkają w Radomiu, a nie dojeżdżają z innych ośrodków. Takiego wyniku uczelnia jeszcze nie miała - nie krył radości rektor. Na UTH stale powstają nowe kierunki studiów; w tym roku uczelnia otworzyła pięcioletnie, jednolite studia stacjonarne na kierunku prawo, stara się także o pozwolenie na uruchomienie medycyny. - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaakceptowało nasz wniosek, ale Polska Komisja Akredytacyjna poprosiła o wprowadzenie raczej nieistotnych korekty, dlatego nie udało nam się ruszyć z tym kierunkiem teraz - wyjaśniał prof. Łukasik. Studenci pierwszych lat wszystkich wydziałów UTH złożyli uroczyste ślubowanie a po immatrykulacji, odebrali indeksy. Wykład inauguracyjny "Konstrukcje drewniane - historyczne i współczesne" wygłosił dr hab. inż. Andrzej Żaboklicki. (bdb)  
Tags