Gdzie zaparkować auto?

30 sierpnia 2007
Na terenie miasta zostaną wyznaczone i oznakowane niżej wymienione parkingi oraz prowadzące do nich trasy dojazdowe:

we wsi Sadków na terenach prywatnych i ulicy Lubelskiej:
- dla widzów z kierunku Lublina dojazd od drogi krajowej nr 12 ulicą Lubelską,
na ulicy Zubrzyckiego:
- dla widzów z kierunku Kozienic dojazd ulica Kozienicką,
na ulicach Grzecznarowskiego i Jana Pawła II:
- dla widzów z kierunku Rzeszowa dojazd ulicami: Słowackiego i Grzecznarowskiego,
- dla widzów z kierunku Kielc i Krakowa dojazd ulicami Kielecką, Maratońską, 1905-go Roku  i Grzecznarowskiego,
- dla widzów z kierunku Piotrkowa dojazd ulicami Wolanowską, NSZZ Solidarności, Maratońską, 1905-go roku i Grzecznarowskiego,
- dla widzów z kierunku Przytyka dojazd ulicami Przytycką, Wandy Malczewskiej, Kielecką, Maratońską, 1905-go roku i Grzecznarowskiego,
- dla widzów z kierunku Starachowic dojazd ulicami Wierzbicką, ks. Łukasika, 1905-go roku i Grzecznarowskiego,
na ulicach Lubelskiej, Małęczyńskiej, Wrocławskiej i Chorzowskiej:
- dla widzów z kierunku Warszawy dojazd ulicami Warszawką, Żółkiewskiego, Zbrowskiego i Lubelską.
Wymienione parkingi zostaną oznaczone znakami D-18 z podanym sposobem parkowania oraz tabliczkami o treści "AIR SHOW"

W przypadku zapełnienia w/w parkingów zostaną uruchomione parkingi rezerwowe:
na ulicy Kędzierskiego:
- dla widzów z kierunku Kozienic dojazd ulica Kozienicką,
- dla widzów z kierunku Lublina dojazd drogą krajowa nr 12 i ulicą Kozienicką,
na ulicach Chrobrego i Mieszka I:
- dla widzów z kierunku Warszawy dojazd ulicami Warszawską i Żółkiewskiego,
na ulicy Narutowicza:
- dla widzów z kierunków Krakowa, Piotrkowa i Przytyka dojazd ulicami Kielecką, Maratońską, 1905 Roku i Kościuszki,
- dla widzów z kierunku Starachowic dojazd ulicami Wierzbicką, ks. Łukasika, 1905 Roku i Kościuszki,
na ulicy Lubelskiej od Lotniska do granic miasta:
- dla widzów z kierunku Lublina dojazd od drogi krajowej nr 12 ulicą Lubelską,
Oznakowanie parkingów rezerwowych będzie zasłonięte do chwili ich uruchomienia.

Ceny za skorzystanie z parkingów:
Samochód osobowy - 10 złotych,
Autokary - 30 złotych