Historia na sprzedaż?

20 kwietnia 2007
Jaki los czeka pomniki upamiętniające pracowników Fabryki Broni zamordowanych przez hitlerowców? Syndyk Zakładów Metalowych w upadłości chce sprzedać działki, na których stoją  monumenty. Miasto deklaruje ich kupno, ale pod pewnymi warunkami. Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia ma inny pomysł na rozwiązanie problemu. Obelisk z orłem


Ze sprzedażą działek jest jednak spory kłopot. W poniedziałek okaże się, czy wpłynęły oferty na dwudziesty już przetarg ogłoszony przez syndyka. Ale już wcześniej sam zamiar sprzedaży działek wzbudził oburzenie, m.in. Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia.

Wczoraj magistrat zajął ostateczne stanowisko w tej sprawie. Wiceprezydent Radomia Robert Skiba napisał do syndyka: „Ponieważ niezasadne jest przejmowanie całych nieruchomości (....) proponuję dokonanie wydzielenia części działek, zajętych pod pomniki. Jednocześnie, z uwagi na szczególny charakter tego miejsca, proszę o rozważenie możliwości nieodpłatnego przekazania gminie pomników wraz z wydzielonym gruntem”. Prezydent informuje także, że nie przystąpi do przetargu w sprawie sprzedaży działek.Pomnik powieszonych pracowników Fabryki Broni

Zdecydowane stanowisko zajmuje Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia. – Nie możemy dopuścić do tego, żeby tak cenne obiekty zostały sprzedane komuś przypadkowemu, a może nawet rozebrane - denerwuje się szef komitetu Aleksander Sawicki. – Syndyk chce pójść nam na rękę; obiecał, że jeśli miasto nie kupi pomników, będziemy mieli prawo pierwokupu.

Aleksander Sawicki chce odwołać się do mieszkańców Radomia. – Wystawimy skarbonkę i będziemy zbierać do niej pieniądze – deklaruje .– Kiedy i gdzie? O tym zadecydujemy z zarząd naszego komitetu.

Pierwszy z pomników postawiono, aby uczcić pamięć poległych w 1942 roku 25 pracowników zakładów, którzy oddali życie w walce z okupacją hitlerowską. Obelisk z orłem zrywającym łańcuch został odsłonięty w 1958 roku. Drugi pomnik powstał w miejscu, gdzie hitlerowcy powiesili 15 pracowników Fabryki Broni. Krzyż między dwoma słupami, inaczej zwany szubienicą, został postawiony w 1981 roku z inicjatywy „Solidarności”.