Jednak konkurs na dyrektora teatru

24 października 2007
Będzie konkurs na szefa Teatru Powszechnego w Radomiu. Prezydent Andrzej Kosztowniak podpisał zarządzenie o wszczęciu procedury konkursowej na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego. Będzie konkurs na dyrektora teatru


- Kandydat na dyrektora "Powszechnego" powinien mieć wykształcenie wyższe magisterskie, doświadczenie zawodowe i artystyczne i minimum pięcioletni staż pracy w teatrze lub placówkach pokrewnych – wyjaśnia rzeczniczka prezydenta Katarzyna Piechota. Kandydat powinien także wykazać się znajomością zasad ekonomiczno-finansowych placówek kultury, pozyskiwania funduszy zewnętrznych i pisania wniosków w tej sprawie oraz umiejętnością nawiązywania współpracy z teatrami w kraju i za granicą. Zainteresowany będzie musiał także przedstawić koncepcję funkcjonowania radomskiego teatru.

Jak informuje Piechota już niebawem w lokalnych mediach ukażą się ogłoszenia o konkursie na dyrektora "Powszechnego", ich publikacja - zgodnie z przepisami - musi być poprzedzona wydaniem przez prezydenta stosownego zarządzenia.

Przypomnijmy, że po odejściu z radomskiego teatru Adama Sroki miasto nie zdecydowało się wyłaniać szefa sceny w drodze konkursu. Powierzono jedynie pełnienie obowiązków dyrektorów - naczelnego i ds. artystycznych Jarosławowi Tochowiczowi oraz Andrzejowi Bieniaszowi. Nagła śmierć tego drugiego skomplikowała sytuację w Teatrze Powszechnym.